Thông báo lễ tốt nghiệp 2017

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2016-2017về Lễ tốt nghiệp năm 2017
Xem tiếp ...
Thông báo lễ tốt nghiệp 2017<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Group Training 2016-2017

Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên các cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, phát triển chuyên...

Xem tiếp ...
Group Training 2016-2017<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Trường Tiểu học Quốc Tế IPS là tên gọi của bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu
Trường Trung học Á Châu AHS là tên gọi của bậc THCS & THPT Trường Quốc tế Á Châu
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved