Tất cả học sinh tham gia CLB cần đọc kĩ và cam kết thực hiện nghiêm túc các qui định sau:
- Học sinh tham gia Câu lạc bộ đến trường và ra về đúng giờ, tuân thủ nội quy học sinh…
- Khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, học sinh cần phải theo dõi thông báo liên quan được dán tại trường hoặc trên website của trường và tuân thủ những thông báo đó.
- Học sinh phải tuân thủ theo các yêu cầu của giáo viên cố vấn.
- Học sinh phải giữ gìn cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy và học và các dịch vụ khác tại trường. Học sinh phải đền bù tất cả các thiệt hại cho nhà trường theo giá hàng mới ngoài thị trường nếu làm hư hại dù bất kỳ lý do gì.
- Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động liều lĩnh, hủy hoại, mất mát hoặc các tai nạn mà học sinh có thể gặp phải trong thời gian sinh hoạt câu lạc bộ.
- Học sinh tự bảo quản đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân. Nhà trường không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát về tài sản của học sinh.
- Trường không quy định đồng phục cho học sinh các giờ sinh hoạt câu lạc bộ vào thứ 7. Tuy nhiên học sinh cần ăn mặc phù hợp với trường học và đặc trưng Câu lạc bộ mình tham gia.
- Nếu học sinh không tuân thủ quy định, giáo viên cố vấn của trường có thể yêu cầu học sinh không được tham gia.
- Khi ra vào cổng phải xuất trình thẻ thành viên CLB, nhà trường sẽ từ chối cho học sinh vào trường nếu không mang theo thẻ đúng qui định.