Hội thao trường Quốc tế Á Châu

Phiếu đăng ký

tham gia hội thao năm học 2017-2018

Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Lớp:
Cơ sở:

Em xin đăng kí tham gia thi đấu hội thao cấp hệ thống năm 2017-2018.

Môn đăng ký:(Học sinh đánh dấu vào ô chọn môn thi đấu)

Em cam kết thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng và tuân thủ mọi quy định của BTC

Ngày tháng năm

Người đăng ký