Giới thiệu

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát huy tính sáng tạo và năng động của học sinh, giúp tăng cường tinh thần đoàn kết và rèn kỹ năng làm việc theo nhóm. Bên cạnh đó, cuộc thi còn tạo điều kiện cho học sinh lưu lại những kỷ niệm và những khoảnh khắc đáng nhớ. Học sinh đăng ký tham gia theo nhóm hoặc cá nhân, viết kịch bản, chọn diễn viên và quay phim cho đoạn video clip của mình.

Cuộc thi được phát động từ đầu mỗi năm học và tổng kết phát thưởng vào cuối năm qua số phiếu bầu chọn của học sinh.


Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved