Đăng ký cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2020

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng của Chương trình học bổng 2020.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved