Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2020

 • Mục đích

  Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu tố chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng năm học 2020-2021.

 • Đối tượng tham gia:

  HS Trung học AHS

 • Phần thưởng:
  • Đối với học sinh khối 6, 7, 8 & 9: Trường Quốc tế Á Châu trao tặng 02 suất học bổng 50% học phí năm học 2020-2021 cho học sinh đạt giải.

  • Đối với học sinh khối 10 & 11: Trường Quốc tế Á Châu trao tặng 02 suất học bổng 50% học phí năm học 2020-2021 cho học sinh đạt giải.

  • Đối với học sinh khối 12: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trao tặng 02 suất học bổng cho học sinh đạt giải, cụ thể như sau:

   - 40% học phí 4 năm đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt.
   - 20% học phí 4 năm đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.
 • Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng
  • Khối 6, 7, 8, 9
   • Vòng 1: Học sinh đăng ký tham gia từ ngày 06.02.2020 đến ngày 17.02.2020.
    Tất cả HS sẽ tham gia cuộc thi viết luận vào ngày 19.02.2020 (thứ 4)
    Các HS đạt vòng 1 sẽ tham gia thi vòng 2 theo cơ sở.
   • Vòng 2 (cấp cơ sở): ngày 25.02.2020 (thứ 3)

    Địa điểm: Các campus bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu
    Thời gian: 25.02.2020
    Học sinh tham gia vòng 2 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề.
    Thời gian thuyết trình: tối đa 4 phút
    Thời gian trả lời câu hỏi: tối đa 2 phút
    Ứng viên xuất sắc nhất cấp cơ sở sẽ tham gia vòng hệ thống tại Cao Thắng

   • Vòng 3 (cấp hệ thống): Sáng ngày 25.03.2020 (thứ 4)

    Học sinh tham gia vòng 3 sẽ trình bày 2 lượt:
    Lượt 1: Trình bày bài thuyết trình theo chủ đề đã chuẩn bị ở vòng 2 và trả lời câu hỏi của BKG
    + Thời gian trình bày: tối đa 4 phút
    + Thời gian trả lời câu hỏi: tối đa 2 phút
    Lượt 2: Học sinh chọn 1 bức tranh, trình bày suy nghĩ của bản thân về bức tranh đó và trả lời các câu liên quan của BGK.
    + Thời gian trình bày: tối đa không quá 3 phút
    + Thời gian trả lời câu hỏi: không quá 2 phút
    Tiêu chí chấm điểm

    Criterion Rating
    Excellent
    Rating
    Good
    Rating
    Satisfactory
    Rating
    Needs Improvement
    Score
      Points 10-9 Points 9-8 Points 8-7 Points 7-6  
    Introduction (1) Gets attention  
    (2) Clearly identifies topic
    (3) Establishes credibility 
    (4) Previews the main points
    Meets any three of the four criteria Meets any two of the four criteria Meets only one  of the four criteria  
    Body Main points are clear,
    well supported, and
    sources are documented
    Main points are
    somewhat clear,
    some support, and
    some documentation
    Main points
    need clarity
    and support
    lack of
    sources and
    documentation
    Main points
    are not clear
    and have no support
    and no sources or documentation
     
    Conclusion (1) Reviews main points
    (2) Brings closure
    (3) Memorable
    Reviews main points, brings
    closure
    Brings closure Does not bring closure; the audience is left hanging  
    Eye Contact Eye contact with audience virtually all the time (except for brief glances at notes) Eye contact with audience less than 80% of the time Eye contact with audience less than 75% of the time Little or no eye contact  
    Use of Language Use of language contributes to effectiveness of the speech, and vocalized pauses
    (um uh er etc.)
    not distracting
    Use of language does not have negative impact, and vocalized pauses
    (um uh er etc.)
    not distracting
    Use of language causes potential confusion, and/or vocalized pauses
    (um uh er etc.)
    are distracting
    Use of language is inappropriate  
    Body language Body language, gestures, and facial expressions
    adds greatly to the message
    Body language,
    gestures, and facial
    expressions  compliment message
    Body language,
    facial expressions  and gestures
    lack variety and spontaneity
    Body language, gestures, and
    facial expressions are lacking or inappropriate
     
    Clarity Speaks clearly and distinctly all the time with no mispronounced words Speaks clearly and distinctly nearly all the time with no more than one mispronounced word Speaks clearly and distinctly most of the time with  no more than two mispronounced words Often mumbles or can not be understood with more than three mispronounced words  
    Topic is specific, follows assignment
    Adapted to audience
    Topic is specific,
    appropriate and
    adapted
    Topic is clear appropriate and
    somewhat adapted
    Topic lacks clarity
    and focus
    needs adapting to
    audience
    No specific purpose--inappropriate for
    audience or
    occasion
     
    Visual Aids Visual aids well chosen and presented Minor problems with visual aids Significant problems with visual aids No visual aids  
    Time Within allotted time Within 10% of allotted time Within 20% of allotted time Not within 20% of allotted time  
    Các ứng viên xuất sắc nhất vòng 3 sẽ được công bố vào giờ sinh hoạt chào cờ tại cơ sở và được trao học bổng trong Lễ tổng kết năm học.


  • Khối 10, 11, 12

   Cuộc thi gồm 2 vòng:

   • Vòng loại:

    - Thời gian: Ngày 19.02.2020 (thứ 4)
    - Địa điểm thi: tại các cơ sở AHS.
    - Kỳ thi tổ chức theo mẫu đề thi TOEFL PBT.
    - Lệ phí dự thi: nhà trường hỗ trợ 100% lệ phí dự thi cho tất cả học sinh tham gia vòng loại.
    - Danh sách học sinh vào vòng hệ thống được thông báo trên Website của Trường.

   • Vòng hệ thống:

    - Thời gian: tháng 03/2020 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến học sinh sau khi có kết quả thi vòng loại).
    - Học sinh tham gia thi TOEFL ITP đợt tháng 3/2020 đạt từ 580 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên (còn thời hạn đến ngày 05/7/2020).
    - Học sinh đã thi TOEFL ITP có thể gởi chứng chỉ được cấp không vượt quá 6 tháng tính đến ngày 05/7/2020 về Ban tổ chức tại cơ sở.
    - Chứng chỉ TOEFL ITP hoặc iBT phải nộp về trường trước ngày 28/02/2020
    - Điểm thi xét trao giải được tính từ trên xuống
    - Nếu điểm thi vòng 2 của nhiều học sinh bằng nhau, thì sẽ kết hợp xét điểm thi vòng 1
    - Học sinh lớp 12 phải đạt giải trong Top 2 vòng hệ thống sẽ được trao tặng suất học bổng SIU được nêu trong điều III
    - Học sinh các cấp lớp khác trong Top 2 vòng hệ thống sẽ được trao các suất học bổng được nêu trong điều III.

 • Quy định học bổng
  • Đối với học sinh khối 6 - 11, học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học năm học 2020-2021 tại Trường Quốc tế Á Châu. Nếu học sinh không theo học tại trường vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2020-2021, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.
  • Đối với học sinh lớp 12, để nhận học bổng SIU, học sinh phải đáp ứng các yêu cầu của Cuộc thi tìm kiếm tài năng, đạt yêu cầu tuyển sinh của SIU và theo học trọn khóa ĐH/CĐ tại SIU. Nếu học sinh đạt học bổng nhưng không thực hiện đúng cam kết nêu trên, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận.
  • Học bổng sẽ được khấu trừ từng tháng vào học phí của năm học 2020-2021 của học sinh sau khi giảm trừ các ưu đãi theo Quy định ưu đãi (không bao gồm ưu đãi do thanh toán từ 05 tháng trở lên) và ưu đãi dành cho con giáo viên, nhân viên của trường.
  • Học bổng không bao gồm các khoản phí như tiền ăn, tiền xe đưa rước, giáo trình và các phí khác phát sinh nếu có.
  • Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào và không được quy thành tiền mặt.
  • Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng của Cuộc thi tìm kiếm tài năng các năm trước.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved