Tết Việt

- Tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các em học sinh, giúp các em hiểu rõ về ngày Tết cô truyên, từ đó có ý thức gìn giữ những tập tục văn hóa tôt đẹp của dân tộc.

- Tạo không khí vui tươi sôi nổi cho các em nhân ngày Tết cổ truyền thông qua nhiều hoạt động mang tính truyền thống vui tươi, bổ ích, an toàn, lành mạnh.

- Phát huy năng khiếu và tính sáng tạo của các em học sinh trong các hoạt động của trường.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved