Thông báo

Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19

Trong thời gian tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Trường Quốc tế Á Châu đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại một số nước trên thế giới, căn cứ Công văn số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của Ủy ban Nhân dân TPHCM, Trường Quốc tế Á Châu thông báo kéo dài thời gian tạm nghỉ của học sinh cụ thể như sau:

  1. Học sinh lớp 12 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 08/3/2020.
  2. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15/3/2020.
  3. Trong thời gian này, học sinh phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo nếu có chỉ đạo khác của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ủy ban Nhân dân TPHCM.

Trân trọng./.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved