Thông báo

Căn cứ Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 1420/UBND-VX ngày 18/4/2020 của UBND TPHCM, Trường Quốc tế Á Châu thông báo học sinh tiếp tục tạm nghỉ đến 03/5/2020 và học online theo thời khóa biểu của trường. Khi có chỉ đạo về thời gian đi học trở lại, trường sẽ thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh.

Trân trọng.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved