KẾ HOẠCH VUI HỘI TRĂNG RẰM 2018

 • I. Mục đích
  • - Nhằm tạo điều kiện cho học sinh vui chơi giải trí với hoạt động mang tính truyền thống dân tộc sau những giờ học trên lớp.
  • - Giúp học sinh nêu cao tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện phát huy sự sáng tạo của học sinh.
 • II. Thời gian, địa điểm tổ chức
  • - Chiều ngày 19.09.2018 tại lớp học các cơ sở AHS bậc trung học và sáng ngày 20.09.2018 tại sân trường các cơ sở AHS bậc trung học: Văn Thánh, Cao Thắng và Thái Văn Lung
  • - Chiều ngày 20.09.2018 tại lớp học các cơ sở AHS bậc trung học và sáng ngày 21.09.2018 tại sân trường các cơ sở AHS bậc trung học: Cộng Hoà, Trần Nhật Duật
 • III. Thành phần tham gia: Tất cả học sinh AHS (bậc trung học), giáo viên nhân viên các bộ phận.
 • IV. Nội dung hoạt động
  • - Khối 6&7: Hội thi làm lồng đèn
  • - Khối 8&9: Hội thi làm ông địa
  • - Khối 10 -12: Hội thi làm đầu lân
  • - Hội thi vẽ tranh
  • - Cuộc thi làm bánh Trung thu vào chiều 20.09.2018
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved