CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DU HỌC HÈ 2019

 • Mục đích
  • Ghi nhận những học sinh có đạo đức tốt, thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa tại trường.
  • Tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội học tập, giao lưu văn hóa quốc tế trong dịp hè.
  • Khuyến khích tinh thần không ngừng nỗ lực học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa của học sinh toàn trường.
 • Giá trị học bổng dành cho học sinh tiểu học IPS:
  • 06 suất học bổng chương trình du học hè 01 tuần tại Singapore do Trường Quốc tế Á Châu cấp.
  • Giá trị học bổng: 1,990 USD/ suất.
 • Thời gian và hình thức xét học bổng:
  • Vòng 1: từ ngày 18.02.2019 đến 13.3.2019
   • Học sinh nộp Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng cho GVCN từ ngày 18.02.2019 đến 25.02.2019.
   • Tất cả các học sinh đăng ký sẽ tham gia cuộc thi viết luận vào ngày 12 và 13.3.2019 tại cơ sở đang theo học. Thời gian thi: 60 phút.
   • Hội đồng cấp xét học bổng tiến hành xem xét và chọn các ứng viên xuất sắc nhất của vòng 1.
   • Tiêu chí xem xét và bầu chọn (vòng 1): 7 – 15 HS có điểm bài luận cao nhất của cơ sở (chấm theo thang điểm 10 và điểm lẻ đến 0,25). Lưu ý: chọn ứng viên có đạo đức và kết quả học tập tốt trong các năm theo học tại trường.
   • Các học sinh đạt vòng 1 sẽ tham gia thi vòng 2 theo cơ sở.
  • Vòng 2: ngày 02 và 03.4.2019
   • Địa điểm: Các cơ sở bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu.
   • Thời gian: vào lúc 8 giờ sáng, ngày 02 và 03.4.2019
   • Học sinh tham gia vòng 2 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề. Chủ đề được thông báo đến các ứng viên vào ngày 01.4.2019.
   • Thời gian thuyết trình: tối đa 4 phút.

   Tiêu chí chấm điểm

   • Organization: 2 points
   • Topic Knowledge: 2 points
   • Audience Adaptation: 2 points
   • Language Use (Verbal Effectiveness): 2 points
   • Delivery (Nonverbal Effectiveness): 2 points


  • Quán quân của mỗi cơ sở bậc Tiểu học IPS: Cộng Hòa (2 quán quân), Cao Thắng, Thái Văn Lung, Trần Nhật Duật và Văn Thánh được trao học bổng du học hè 2019.
  • Các học sinh đạt học bổng du học hè 2019 bậc Tiểu học IPS sẽ được công bố và trao học bổng vào giờ sinh hoạt toàn trường tại cơ sở ngày 22.4.2019.
 • Quy định học bổng:
  • Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học tiếp năm học 2019 – 2020 tại Trường Quốc tế Á Châu. Nếu học sinh thôi học tại Trường Quốc tế Á Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2019 – 2020, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.
  • Mức học bổng nêu trên chỉ bao gồm chi phí sinh hoạt, học tập, đi lại và bảo hiểm theo mức phí quy định của tổ chức World Link. Học bổng trên không bao gồm các khoản phí như phí dịch thuật hồ sơ, xin cấp passport và visa, tham quan ngoài chương trình, chi phí cá nhân và các chi phí khác phát sinh nếu có.
  • Học bổng không được chuyển nhượng với bất cứ hình thức nào và không được quy thành tiền mặt.
  • Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng từ Cuộc thi tìm kiếm tài năng các năm trước.
  • Tổ chức World Link chịu trách nhiệm tổ chức các khóa du học hè của Chương trình học bổng du học hè 2019 nói trên. Học sinh đạt học bổng sẽ tuân thủ các quy định của Chương trình Du học hè World Link.

Phiếu đăng ký