CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NĂM HỌC 2020 – 2021

 • Mục đích

  Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khoá của học sinh, Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh về Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các học bổng của Chương trình học bổng năm học 2020 – 2021.

 • Giá trị học bổng dành cho học sinh tiểu học IPS:
  • 07 suất học bổng cho học sinh đạt giải tại mỗi cơ sở Bậc Tiểu học IPS (cơ sở Cộng Hòa được chọn 02 học sinh nhận học bổng).
  • Học bổng trị giá 40% học phí năm học 2020 – 2021 cho học sinh đạt giải.
 • Đối tượng tham gia

  Học sinh từ khối 1 đến khối 5 Bậc Tiểu học IPS, Trường Quốc tế Á Châu.

 • Thể lệ Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng:
  • Vòng 1: từ ngày 03/6/2020 đến 30/6/2020
   • Học sinh nộp Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng cho Giáo viên Chủ nhiệm từ ngày 03/6/2020 đến ngày 11/6/2020.
   • Tất cả các học sinh đăng ký sẽ tham gia cuộc thi viết luận từ ngày 15/6/2020 đến 30/6/2020 tại cơ sở đang theo học.
   • Hội đồng xét cấp học bổng tiến hành xem xét và chọn các ứng viên xuất sắc nhất của vòng 1.
   • Học sinh đạt vòng 1 sẽ tham gia thi vòng 2 theo cấp cơ sở.
  • Vòng 2: từ ngày 22/6/2020 đến 10/7/2020
   • Địa điểm: Các cơ sở Bậc Tiểu học IPS, Trường Quốc tế Á Châu.
   • Thời gian: từ ngày 22/6/2020 đến 10/7/2020.
   • Học sinh tham gia vòng 2 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề. Chủ đề được thông báo đến các ứng viên trước khi thi thuyết trình 01 ngày.
   • Thời gian thuyết trình: tối đa 4 phút.

   Tiêu chí chấm điểm

   • Organization: (2 points)
   • Topic Knowledge: (2 points)
   • Audience Adaptation: (2 points)
   • Language Use (Verbal Effectiveness): (2 points)
   • Delivery (Nonverbal Effectiveness): (2 points)
  • Quán quân của mỗi cơ sở Bậc Tiểu học IPS: Cao Thắng, Thái Văn Lung, Trần Nhật Duật, Nguyễn Văn Hưởng và Văn Thánh được trao học bổng năm học 2020 – 2021 (mỗi cơ sở 01 quán quân). Cơ sở Bậc Tiểu học IPS Cộng Hòa được chọn 02 học sinh nhận học bổng năm học 2020 – 2021.
   Các học sinh đạt học bổng Bậc Tiểu học IPS sẽ được công bố tại lớp vào ngày 15/7/2020. Danh sách học sinh vào vòng thuyết trình và quán quân của cơ sở được niêm yết trên bảng Information tại cơ sở.
 • Quy định học bổng
  • Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học tiếp năm học 2020 – 2021 tại Trường Quốc tế Á Châu. Nếu học sinh thôi học tại Trường Quốc tế Á Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2020 – 2021, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.
  • Học bổng sẽ được khấu trừ từng tháng vào học phí năm học 2020 – 2021 của học sinh sau khi giảm trừ các ưu đãi theo Quy định ưu đãi (không bao gồm ưu đãi do thanh toán từ 05 tháng trở lên) và ưu đãi dành cho con giáo viên – nhân viên của trường.
  • Học bổng không bao gồm các khoản phí như tiền ăn, tiền xe đưa đón, giáo trình và các phí phát sinh khác nếu có.
  • Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào và không được quy thành tiền mặt.
  • Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng của Cuộc thi tìm kiếm tài năng các năm trước.

Phiếu đăng ký