English singing contest IPS

"English Singing Contest" được xem là một trong những hoạt động thu hút học sinh nhất tại IPS. Bên cạnh việc tạo sân chơi tìm kiếm những tài năng nghệ thuật, phát huy khả năng ca hát, sức sáng tạo của học sinh, cuộc thi hát tiếng Anh còn góp phần giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sử dụng ngoại ngữ.