Trường Quốc tế Á Châu triển khai tuyển sinh Bậc Tiểu học IPS năm học 2018-2019

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu được xem là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học phổ thông đến đại học lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Quốc tế Á Châu thành lập năm 1999 rất tự hào với hơn 9000 học sinh đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, cung cấp điều kiện học tập, giảng dạy, chăm sóc như các trường phổ thông tại các nước phát triển.

 
Thaivanlung Campus


Năm học 2018 - 2019, Trường Quốc tế Á Châu tuyển học sinh cấp Tiểu học tại các cơ sở sau:

 • THAIVANLUNG CAMPUS
  Địa chỉ: 2Bis Thái Văn Lung, Q.1
  Điện thoại: (84-28) 38233357 – 38233358
  Fax: (84-28) 3823359
 • CONGHOA CAMPUS 1
  Địa chỉ: 18A1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình
  Điện thoại: (84-28) 62961360 – 62961363
  Fax: (84-28) 62961364
 • TRANNHATDUAT CAMPUS 2
  Địa chỉ: 41/3 - 41/4Bis Trần Nhật Duật, Q.1
  Điện thoại: (84-28) 35268184 – 35268185
  Fax: (84-28) 35265187
 • VANTHANH CAMPUS
  Địa chỉ: 151 Võ Oanh, Q.Bình Thạnh
  Điện thoại: (84-28) 35127381 – 35127382
  Fax: (84-28) 35127384
 • CAOTHANG CAMPUS 1
  Địa chỉ: 177Bis1 Cao Thắng, Q.10
  Điện thoại: (84-28) 38680260 – 38680261
  Fax: (84-28) 38680258

* Hotline: 0983.572477