Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Từ ngày 19/05 đến ngày 07/6 vừa qua, Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức sân chơi Science Fair, là một trong những sân chơi thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn nhỏ nhà IPS với hoạt động là cùng nhau nghiên cứu và thực hành các thí nghiệm khoa học.

Qua nhiều năm, sân chơi Science Fair ngày càng được Nhà trường hoàn thiện với nhiều thí nghiệm mới lạ nhằm khơi dậy tính khám phá, ham học hỏi ở trẻ và tạo môi trường cho trẻ phát triển tư duy và các kỹ năng khác như kỹ năng quan sát, làm việc nhóm…. Để tham gia Science Fair, học sinh đã có cả quá trình tìm tòi, chuẩn bị nguyên vật liệu cho các thí nghiệm khoa học với tiêu chí đơn giản, an toàn, phù hợp học sinh tiểu học.

Các thí nghiệm vừa vui vừa sáng tạo khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú có thể tìm thấy ở Science Day 2022 như: Lava Lamps, Invisible Ink, Magic Milk, Slime Zone, Tornado in Jar, Pepper and Water Experiment, Volcano....

Cùng xem những khoảnh khắc vui vẻ của các bé nhà IPS tại không gian Ngày hội Khoa học 2022 dưới đây nhé:

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS

Không khí náo nhiệt tại Ngày hội Khoa học 2022 với học sinh IPS