Trường Quốc tế Á Châu chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3