Tìm kiếm

Bộ môn

LÊ THỊ THU HOA

Quá trình giảng dạy: Công tác tại trường từ tháng 11/ năm 2012
Quá trình học tập: - Tốt nghiệp CĐ SP Tiếng Anh_ Trường CĐSP Phú Yên
Kinh nghiệm: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường THCS Nguyễn Văn Xơ_ TPHCM
- Giáo viên Tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại Ngữ Thiên Minh
Thành tích đạt được: Đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu lần 2 do Quận đoàn Quận 9_TPHCM trao tặng năm 2012