Tuyển dụng

STT Chức danh Số lượng Ngày nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Giáo viên Tiếng Hoa – Nhật 3 17/12/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Xem chi tiết