KẾT QUẢ HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI TOEFL PBT
HỌC BỔNG DU HỌC H NĂM HỌC 2013 - 2014
Tổng số th sinh: 657
Số điểm cao nhất: 643
Số điểm thấp nhất: 203
TỒNG SỐ TH SINH VO VNG 2: 101
STT HỌ V TN NTNS CƠ SỞ ĐIỂM GHI CH
1 Phạm Hong Kim 01/08/1998 Cộng Ha 643 Lọt vo Vng hệ thống
2 Nguyễn Hồ Khnh Chi 17/11/1996 Cao Thắng 637 Lọt vo Vng hệ thống
3 Trần Hồng Hoa 18/06/1996 Cao Thắng 630 Lọt vo Vng hệ thống
4 Nguyễn Thiện Lun 10/01/1996 Cộng Ha 630 Lọt vo Vng hệ thống
5 Điền Ha Đăng Khoa 25/01/1998 Cao Thắng 620 Lọt vo Vng hệ thống
6 Dương Anh Duy 25/12/1998 Cao Thắng 617 Lọt vo Vng hệ thống
7 Nguyễn Mạc Khải 18/08/1999 Cao Thắng 613 Lọt vo Vng hệ thống
8 Nguyễn Hong Sơn Giang 16/09/1996 Cao Thắng 610 Lọt vo Vng hệ thống
9 Phạm Thanh Uyn 16/01/1998 Cộng Ha 610 Lọt vo Vng hệ thống
10 Nguyễn Đức Hải Sơn 15/07/1999 Trần Nhật Duật 607 Lọt vo Vng hệ thống
11 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/01/1996 Cộng Ha 607 Lọt vo Vng hệ thống
12 Hong Tường Vy 28/04/1996 Cộng Ha 603 Lọt vo Vng hệ thống
13 Nguyễn Quang 15/11/1998 Trần Nhật Duật 601 Lọt vo Vng hệ thống
14 Nguyễn Phương Nhật Vi 10/11/1997 Cao Thắng 597 Lọt vo Vng hệ thống
15 Vũ Gia Phc 17/10/1998 Cộng Ha 597 Lọt vo Vng hệ thống
16 Đinh Hong Kim Thịnh 20/04/1996 Cộng Ha 597 Lọt vo Vng hệ thống
17 Đinh Đặng Quốc Đại 29/06/1996 Cộng Ha 590 Lọt vo Vng hệ thống
18 Trần Thảo Nguyn 27/01/1996 Cộng Ha 583 Lọt vo Vng hệ thống
19 Nguyễn Ngọc Nh Thy 18/06/1997 Cao Thắng 580 Lọt vo Vng hệ thống
20 Duy Anh John Snowden 25/03/1998 Cộng Ha 580 Lọt vo Vng hệ thống
21 Phạm Thanh Hiển 12/05/1996 Cộng Ha 573 Lọt vo Vng hệ thống
22 Phan Khnh 07/07/1998 Cao Thắng 570 Lọt vo Vng hệ thống
23 Cao Phi Khanh 05/05/1998 Cộng Ha 570 Lọt vo Vng hệ thống
24 Trầm Quế Linh 16/04/1997 Cộng Ha 570 Lọt vo Vng hệ thống
25 Phan Bảo Gia Huy 13/08/1996 Trần Nhật Duật 567 Lọt vo Vng hệ thống
26 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 12/04/1997 Cao Thắng 563 Lọt vo Vng hệ thống
27 Nguyễn Dương Bảo Khang 09/10/1996 Cộng Ha 563 Lọt vo Vng hệ thống
28 Mai Thanh Ngn 29/03/1999 Trần Nhật Duật 560 Lọt vo Vng hệ thống
29 Nguyễn H Trng An 17/02/1998 Cộng Ha 560 Lọt vo Vng hệ thống
30 Trần Anh Khoa 19/09/1997 Cộng Ha 560 Lọt vo Vng hệ thống
31 V Lưu Tuấn Minh 15/07/1996 Cộng Ha 560 Lọt vo Vng hệ thống
32 L Hong Yến Nhi 07/03/1998 Pasteur 557 Lọt vo Vng hệ thống
33 Khưu Ngọc Tm Quỳnh 16/02/1998 Cao Thắng 557 Lọt vo Vng hệ thống
34 Trc Thuận Đức 07/11/1997 Cao Thắng 557 Lọt vo Vng hệ thống
35 Nguyễn Trần Duy Minh 28/02/1996 Cao Thắng 557 Lọt vo Vng hệ thống
36 Phan Tiến Khoa 15/08/1999 Trần Nhật Duật 557 Lọt vo Vng hệ thống
37 Đon Nguyễn Anh Nhi 25/06/1998 Trần Nhật Duật 553 Lọt vo Vng hệ thống
38 Nguyễn Trần Minh Khi 17/10/1998 Trần Nhật Duật 550 Lọt vo Vng hệ thống
39 Vũ Nguyễn Phượng Vy 12/04/1998 Cộng Ha 550 Lọt vo Vng hệ thống
40 Cao Quỳnh Anh 03/11/1998 Cao Thắng 547 Lọt vo Vng hệ thống
41 V Đnh Khnh Thi 20/07/1997 Cao Thắng 547 Lọt vo Vng hệ thống
42 Yoko Nagai 18/01/1997 Cao Thắng 547 Lọt vo Vng hệ thống
43 V Anh Huy 06/07/1996 Cao Thắng 547 Lọt vo Vng hệ thống
44 L Tự Thnh 07/10/1996 Cao Thắng 547 Lọt vo Vng hệ thống
45 Nguyễn Việt Trung Anh 09/02/1998 Cộng Ha 547 Lọt vo Vng hệ thống
46 Chen Vỹ Ho 12/02/1997 Cao Thắng 543 Lọt vo Vng hệ thống
47 Nguyễn Khnh Duy 12/5/1996 Cao Thắng 543 Lọt vo Vng hệ thống
48 Trương Nguyễn Quốc Hng 07/01/1998 Cộng Ha 543 Lọt vo Vng hệ thống
49 Đỗ Kim Thanh 22/12/1997 Cộng Ha 543 Lọt vo Vng hệ thống
50 Trần Hải Thuận 24/01/1997 Cao Thắng 537 Lọt vo Vng hệ thống
51 Trương Duy Bnh 19/08/1997 Cao Thắng 537 Lọt vo Vng hệ thống
52 H Mỹ Yến 25/10/1995 Cao Thắng 537 Lọt vo Vng hệ thống
53 Trần Nhật Nguyn 23/06/1997 Cộng Ha 537 Lọt vo Vng hệ thống
54 Phạm Hong Phc 29/10/1997 Cộng Ha 537 Lọt vo Vng hệ thống
55 Đỗ L Hạnh Xun 06/03/1997 Cộng Ha 537 Lọt vo Vng hệ thống
56 H Mỹ Thi 27/01/1998 Cao Thắng 533 Lọt vo Vng hệ thống
57 Trịnh Bch Trm 01/01/1997 Cao Thắng 533 Lọt vo Vng hệ thống
58 Nguyễn Huỳnh Lan Phương 08/12/1996 Cao Thắng 533 Lọt vo Vng hệ thống
59 L Quốc Việt 13/10/1998 Cộng Ha 533 Lọt vo Vng hệ thống
60 Vương Nh Nghi 23/06/1998 Pasteur 530 Lọt vo Vng hệ thống
61 L Gia Yến 03/10/1998 Cao Thắng 530 Lọt vo Vng hệ thống
62 M Ly Ly 16/08/1998 Cao Thắng 530 Lọt vo Vng hệ thống
63 Hong Minh Hiếu 12/03/1998 Cộng Ha 530 Lọt vo Vng hệ thống
64 Hong Phạm L Huy 11/03/1998 Cao Thắng 527 Lọt vo Vng hệ thống
65 Nguyễn Trần Mỹ Hạnh 17/11/1997 Cao Thắng 527 Lọt vo Vng hệ thống
66 Hong Quỳnh Thư 27/11/1997 Cao Thắng 527 Lọt vo Vng hệ thống
67 Chou Khoan Huy 02/06/1998 Cao Thắng 523 Lọt vo Vng hệ thống
68 Mai Thị Mỹ Hằng 12/09/1997 Cộng Ha 523 Lọt vo Vng hệ thống
69 Bi Ngọc Nguyn 08/03/1998 Cộng Ha 523 Lọt vo Vng hệ thống
70 Nguyễn Chu Tuấn 29/11/1997 Cao Thắng 520 Lọt vo Vng hệ thống
71 Hong Nam Khnh 26/07/1997 Cao Thắng 520 Lọt vo Vng hệ thống
72 L Thảo Minh 09/01/1996 Cộng Ha 520 Lọt vo Vng hệ thống
73 Nguyễn H Thụy 20/10/1996 Cộng Ha 520 Lọt vo Vng hệ thống
74 Trần Ngọc Xun Quỳnh 04/10/1998 Pasteur 517 Lọt vo Vng hệ thống
75 Hong Trần Phương Chu 11/08/1997 Cao Thắng 517 Lọt vo Vng hệ thống
76 V Trang Thy 23/12/1996 Cao Thắng 517 Lọt vo Vng hệ thống
77 Đỗ L Khải Hưng 14/04/1998 Cộng Ha 517 Lọt vo Vng hệ thống
78 L Tấn Minh 01/08/1997 Cộng Ha 517 Lọt vo Vng hệ thống
79 Huỳnh Duy Khang 01/10/1997 Cao Thắng 513 Lọt vo Vng hệ thống
80 Nguyễn Đăng Quang 1/10/1998 Trần Nhật Duật 513 Lọt vo Vng hệ thống
81 Ng Minh Đăng 09/01/1998 Cộng Ha 513 Lọt vo Vng hệ thống
82 Nguyễn Thụy Thu Hiền 30/08/1998 Cộng Ha 513 Lọt vo Vng hệ thống
83 Trần Vũ Quế Phương 02/01/1998 Pasteur 510 Lọt vo Vng hệ thống
84 L Trương Thanh Dũng 03/12/1997 Cao Thắng 510 Lọt vo Vng hệ thống
85 Lữ Vĩnh Nam 05/03/1997 Cao Thắng 510 Lọt vo Vng hệ thống
86 Trương Đức Tn 03/10/1996 Cao Thắng 510 Lọt vo Vng hệ thống
87 Huỳnh Quang Minh 03/06/1999 Trần Nhật Duật 510 Lọt vo Vng hệ thống
88 Khổng Quỳnh Anh 27/12/1996 Cộng Ha 510 Lọt vo Vng hệ thống
89 Phạm Hong Tng 02/09/1998 Cộng Ha 510 Lọt vo Vng hệ thống
90 T Ngọc Minh Thy 10/10/1998 Pasteur 507 Lọt vo Vng hệ thống
91 Phan Tr Nghĩa 20/12/1997 Cao Thắng 507 Lọt vo Vng hệ thống
92 Nguyễn Minh Chu 19/03/1996 Cao Thắng 507 Lọt vo Vng hệ thống
93 L Kim Dung 10/01/1997 Cộng Ha 507 Lọt vo Vng hệ thống
94 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/05/1996 Cộng Ha 507 Lọt vo Vng hệ thống
95 Vũ Nguyễn Việt Phc 11/02/1998 Cao Thắng 503 Lọt vo Vng hệ thống
96 Dư Y Bnh 15/07/1996 Cao Thắng 503 Lọt vo Vng hệ thống
97 Phạm Văn Thnh 18/09/1998 Trần Nhật Duật 503 Lọt vo Vng hệ thống
98 Nguyễn Quang Minh Triết 24/09/1996 Trần Nhật Duật 503 Lọt vo Vng hệ thống
99 Đặng Thế Quốc Bảo 14/12/1997 Cộng Ha 503 Lọt vo Vng hệ thống
100 Trần Ngọc Minh Thư 29/09/1997 Cộng Ha 503 Lọt vo Vng hệ thống
101 Đặng Ứng Hải 31/07/1998 Cộng Ha 500 Lọt vo Vng hệ thống
102 Đo Hong Nam 09/08/1997 Cao Thắng 497  
103 Narin Attasumpun 14/04/1997 Trần Nhật Duật 497  
104 Lee Soo Young 10/03/1996 Cộng Ha 497  
105 Nhan Thin Tường 24/11/1998 Cao Thắng 493  
106 Phan Phc Bảo 03/10/1998 Cao Thắng 493  
107 L Ng Tấn Pht 15/04/1997 Cao Thắng 493  
108 Trần Học Nghi 27/02/1996 Cao Thắng 493  
109 M Đi Cc 23/12/1997 Cộng Ha 493  
110 Bi Như Ngọc 28/12/1996 Cộng Ha 493  
111 Nguyễn Thị Xun Mai 13/01/1998 Pasteur 490  
112 Trần Tuấn Kiệt 18/10/1997 Cao Thắng 490  
113 Đinh Thi Sơn 03/03/1997 Cao Thắng 490  
114 Vương Hong Thảo Linh 08/02/1996 Cộng Ha 490  
115 Trần Xun Thắng 19/03/1998 Pasteur 487  
116 Nguyễn Thiện Tng 18/02/1998 Pasteur 487  
117 V Ngọc Vn Khanh 13/5/1997 Trần Nhật Duật 487  
118 Sandy Đức Urpis 04/09/1998 Trần Nhật Duật 487  
119 Dương Trần Quang Anh 30/10/1998 Cộng Ha 487  
120 Trần Quốc Huy 11/11/1996 Cộng Ha 487  
121 n Don Long 19/12/1996 Cao Thắng 486  
122 Quch Phương Ton 20/05/1998 Cao Thắng 483  
123 Nguyễn Vũ Ct Tường 08/11/1997 Cao Thắng 483  
124 Quch Thị Tường Vy 05/02/1997 Cao Thắng 483  
125 Chong Vĩnh Thắng 20/06/1996 Cao Thắng 483  
126 Nguyễn Phc Nghi Dung 05/07/1996 Cộng Ha 483  
127 Trịnh Hoi Đức 09/01/1998 Cao Thắng 480  
128 Nguyễn Phan Thy Duyn 11/04/1998 Cao Thắng 480  
129 Lm Nguyệt Hoa 31/10/1997 Cao Thắng 480  
130 Nguyễn Trần Xun Kim 08/08/1997 Cao Thắng 480  
131 Trịnh Hon Hưng 10/10/1996 Cao Thắng 480  
132 Phạm Vn Anh 30/06/1998 Cộng Ha 480  
133 Chang Yuan Anh 08/03/1997 Cộng Ha 480  
134 Phạm Phương Dung 11/12/1996 Cộng Ha 480  
135 Nguyễn Ngọc Thy Ngn 03/03/1997 Cộng Ha 480  
136 L Quỳnh Thương 12/02/1996 Cộng Ha 480  
137 Huỳnh Mai Thanh Trc 06/04/1996 Cộng Ha 480  
138 Jennifer Kim Nguyen 09/01/1998 Cao Thắng 477  
139 Thi Quang Thịnh 09/10/1997 Cao Thắng 477  
140 Nguyễn Thanh Duy 25/08/1997 Cao Thắng 477  
141 Trịnh Thanh Bảo Ngọc 19/02/1996 Cao Thắng 477  
142 Jenny Nguyễn Bontigao 16/01/1998 Trần Nhật Duật 477  
143 Phạm Hồng Hn 07/10/1997 Cộng Ha 477  
144 Nguyễn Minh Hong 17/01/1998 Cộng Ha 477  
145 Nguyễn Ng Tiến Khải 16/10/1997 Cộng Ha 477  
146 Nguyễn Trần Ngọc Quyn 03/11/1998 Cộng Ha 477  
147 Đon Phương Trm 21/08/1997 Cộng Ha 477  
148 L Khnh Vy 19/05/1997 Cộng Ha 477  
149 Phạm Hong n 22/01/1998 Cao Thắng 473  
150 Nguyễn Khắc Anh 04/05/1997 Cao Thắng 473  
151 Huỳnh Bảo Long 20/04/1997 Cao Thắng 473  
152 Đỗ Quỳnh Như 30/06/1997 Cao Thắng 473  
153 L Gia Nghi 09/06/1997 Cao Thắng 473  
154 Trần L Khương 27/09/1997 Cao Thắng 473  
155 Đặng H Phương 26/09/1996 Trần Nhật Duật 473  
156 Thi Hong Phi Long 15/08/1998 Cộng Ha 473  
157 Nguyễn Thnh Long 26/08/1996 Cộng Ha 473  
158 Đinh Thị Minh Phương 03/07/1996 Cộng Ha 473  
159 Từ Kim Thịnh 02/06/1997 Cộng Ha 473  
160 Bi Quang Thng 23/04/1998 Cộng Ha 473  
161 Cao Cơ Tịnh 30/04/1998 Cộng Ha 473  
162 Huỳnh Thi Nguyn 13/02/1998 Cao Thắng 470  
163 T Gia Hn 20/10/1998 Cao Thắng 470  
164 Phạm Nguyễn Huỳnh Đức 03/12/1997 Cao Thắng 470  
165 Khưu Trọng Nhn 02/02/1996 Cao Thắng 470  
166 Dương Minh Hong Lan 28/03/1997 Trần Nhật Duật 470  
167 Nguyễn Ngọc Hong Qun 22/02/1997 Trần Nhật Duật 470  
168 Lưu Qu Hiếu 19/03/1998 Cộng Ha 470  
169 Trần Tn Lm 14/12/1996 Cộng Ha 470  
170 Nguyễn Thụy Minh T 20/03/1998 Cộng Ha 470  
171 Đo Hải Đăng 24/02/1997 Cao Thắng 467  
172 Vương Ngọc Kim Anh 24/06/1997 Cao Thắng 467  
173 Từ Hong Hải Đăng 16/07/1996 Cao Thắng 467  
174 Tn Thất Vũ Lun 13/10/1997 Trần Nhật Duật 467  
175 Huỳnh Vĩnh Đằng 28/05/1998 Cộng Ha 467  
176 Vũ Anh Minh 24/02/1998 Cộng Ha 467  
177 L Vũ Hương Quỳnh 03/10/1996 Cộng Ha 467  
178 Dung Kwong Yiu Wilfred 27/03/1998 Cộng Ha 467  
179 Vương Mỹ Phụng 15/11/1997 Cao Thắng 463  
180 Thiều Vũ Quỳnh L 28/07/1996 Cao Thắng 463  
181 Lỗ Quốc Mỹ 25/02/1996 Cao Thắng 463  
182 An Ton 13/05/1997 Trần Nhật Duật 463  
183 Nguyễn Minh Việt 19/05/1998 Cộng Ha 463  
184 Dương Phức 03/11/1998 Cao Thắng 460  
185 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/05/1996 Cao Thắng 460  
186 Trần Cng Danh 23/02/1996 Trần Nhật Duật 460  
187 Vũ Ngọc Minh Anh 30/09/1997 Cộng Ha 460  
188 Nguyễn Thnh Đ 20/04/1998 Cộng Ha 460  
189 Phan Quỳnh Uyển Nghi 23/08/1996 Cộng Ha 460  
190 Ng Dương Yến Nhi 09/05/1997 Cộng Ha 460  
191 L Vũ Thiện 30/12/1998 Cộng Ha 460  
192 Bi Cao Vinh 18/10/1998 Pasteur 457  
193 Đo Nguyễn Nguyn Trn 18/07/1998 Cao Thắng 457  
194 Bnh Ngọc Thanh 13/12/1998 Cao Thắng 457  
195 Tăng Quốc Nguyn 08/01/1997 Cao Thắng 457  
196 Phan Hồng Anh 09/06/1996 Trần Nhật Duật 457  
197 Nguyễn Quốc Bảo 17/01/1996 Trần Nhật Duật 457  
198 Đặng Phương Uyn 1/10/1998 Trần Nhật Duật 457  
199 Park Dae Sung 12/04/1997 Cộng Ha 457  
200 Phạm Nguyễn Bảo Trn 13/07/1997 Cộng Ha 457  
201 H Kiều Trinh 25/02/1998 Cộng Ha 457  
202 Hồ Tấn Khang