QUY ĐỊNH LỚP ONLINE

Để lớp học trực tuyến của Trường Quốc tế Á Châu đạt hiệu quả cao nhất, Quý Phụ huynh và các em học sinh vui lòng phối hợp như sau:

Quý Phụ huynh vui lòng:

 • Sắp xếp góc học tập yên tĩnh cho con.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ con đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giáo viên.
 • Với học sinh bậc tiểu học, Quý Phụ huynh hỗ trợ các em đăng nhập ít nhất 10 phút trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.
 • Quý Phụ huynh muốn tham gia học cùng con, xin vui lòng ngồi ở vị trí phù hợp và giữ yên lặng trong suốt buổi học, không để hình ảnh xuất hiện trên màn hình khi Giáo viên bật camera của học sinh để các con trình bày theo yêu cầu của Giáo viên. Vui lòng không ghi âm, ghi hình lớp online.
 • Chủ động trao đổi với Giáo viên để được hỗ trợ trong trường hợp con không tham gia được lớp online hoặc con cần được giảng bài thêm.

Đối với học sinh:

 • Đọc tài liệu và thực hiện các hoạt động trước buổi học theo yêu cầu của Giáo viên.
 • Chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ trước khi tiết học bắt đầu.
 • Tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khóa biểu; đăng nhập trước ít nhất 10 phút để đảm bảo kết nối sẵn sàng và GVCN điểm danh trước khi buổi học bắt đầu.
 • Học sinh vắng mặt từ 10 phút /tiết học không có lý do chính đáng và không được Giáo viên cho phép sẽ được xem như vắng học.
 • Micro luôn ở chế độ tắt tự động; chỉ có Giáo viên được bật, tắt khi mời học sinh phát biểu. Học sinh không tự bật micro nếu không có yêu cầu của Giáo viên.
 • Ngồi học ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp, trang phục lịch sự.
 • Không bật các thiết bị, chương trình khác trên máy tính hoặc làm việc riêng trong khi học.
 • Thực hiện nghiêm túc các nội quy khác như khi đến trường.

Các bài viết khác