Tập huấn sử dụng giáo trình Cornerstone và Big Science...

Ngày 12/8/2017, Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu phối hợp với Nhà xuất bản Pearson Longman tổ chức buổi tập huấn cho giáo viên về cách thức sử dụng...
Xem tiếp ...
Tập huấn sử dụng giáo trình Cornerstone và Big Science...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Quốc tế Á Châu...

Năm học 2017-2018, Trường Quốc tế Á Châu đã chào đón thêm hơn 2.000 học sinh mới từ bậc tiểu học, THCS đến bậc THPT.
Xem tiếp ...
Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường Quốc tế Á Châu...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Trang trọng Lễ tốt nghiệp phong cách Hoa Kỳ của Trường Quốc tế Á Châu...

Sáng ngày 04/8/2017, các tân tú tài của Trường Quốc tế Á Châu đã có một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng theo phong cách Hoa Kỳ được tổ chức tại Nhà hát...
Xem tiếp ...
Trang trọng Lễ tốt nghiệp phong cách Hoa Kỳ của Trường Quốc tế Á Châu...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved