SIU Piano Competition 2022

SIU Piano Competition do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) và Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) phối...
Xem tiếp ...
SIU Piano Competition 2022<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

English Speaking Contest 2022: Thoát khỏi tư duy khuôn mẫu cùng học sinh Asian School...

Thinking outside the box” - “Nghĩ bên ngoài chiếc hộp”, là chủ đề chính mà 18 thí sinh tài năng cùng nhau thảo luận tại vòng Chung kết hệ thống cuộc thi...
Xem tiếp ...
English Speaking Contest 2022: Thoát khỏi tư duy khuôn mẫu cùng học sinh Asian School...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Chàng trai chinh phục IELTS 8.0 từ những nỗ lực không ngừng...

Đam mê tiếng Anh từ nhỏ, lại học tập trong môi trường quốc tế, sở hữu nền tảng ngoại ngữ vững chắc, Nguyễn Kỳ Nguyên (lớp 12/10 Trường Quốc tế Á Châu)...
Xem tiếp ...
Chàng trai chinh phục IELTS 8.0 từ những nỗ lực không ngừng...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved