Trang trọng Lễ tốt nghiệp phong cách Hoa Kỳ của Trường Quốc tế Á Châu...

Sáng ngày 04/8/2017, các tân tú tài của Trường Quốc tế Á Châu đã có một buổi lễ tốt nghiệp trang trọng theo phong cách Hoa Kỳ được tổ chức tại Nhà hát...
Xem tiếp ...
Trang trọng Lễ tốt nghiệp phong cách Hoa Kỳ của Trường Quốc tế Á Châu...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Hóa thân thành nông dân cùng các bạn nhỏ AHS...

Trong 2 ngày 13-14/7/2017, một hoạt động ngoại khóa hấp dẫn và mới lạ đã được Trường Quốc tế Á Châu tổ chức cho học sinh Bậc Trung học AHS trong dịp hè...
Xem tiếp ...
Hóa thân thành nông dân cùng các bạn nhỏ AHS...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved