Lễ tốt nghiệp vinh danh các tân tú tài của Trường Quốc tế Á Châu...

Sáng ngày 11/8/2018, Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức Lễ tốt nghiệp trang trọng tại Nhà hát Thành phố nhằm vinh danh và chúc mừng 354 tân tú tài đã hoàn...
Xem tiếp ...
Lễ tốt nghiệp vinh danh các tân tú tài của Trường Quốc tế Á Châu...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Thông báo lễ tốt nghiệp 2018

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2017-2018 về Lễ tốt nghiệp năm 2018
Xem tiếp ...
Thông báo lễ tốt nghiệp 2018<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Trường Tiểu học Quốc Tế IPS là tên gọi của bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu
Trường Trung học Á Châu AHS là tên gọi của bậc THCS & THPT Trường Quốc tế Á Châu
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved