Phương thức giảng dạy thời đại 4.0 - Cách tạo Bookmark trên Powerpoint...

Ngày 25/02/2023, thêm một chuyên đề mới mang tên “Phương pháp tạo bookmark trên Powerpoint” được Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức nhằm giúp giáo viên cập...
Xem tiếp ...
Phương thức giảng dạy thời đại 4.0 - Cách tạo Bookmark trên Powerpoint...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Kế hoạch tập huấn chương trình thực hành rèn luyện kĩ năng sơ cấp cứu "First Aid" cho giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023...

Giúp giáo viên chủ nhiệm nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của việc sơ cấp cứu tại trường học, góp phần nâng cao sự an toàn và xử lý kịp thời...
Xem tiếp ...
Kế hoạch tập huấn chương trình thực hành rèn luyện kĩ năng sơ cấp cứu "First Aid" cho giáo viên chủ nhiệm năm học 2022-2023...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2023

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh cũng như là sân chơi giúp phát hiện và bồi dưỡng các tài năng...
Xem tiếp ...
Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2023<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />
Copyright © 2013 The Asian International School. All rights reserved