CHÍNH SÁCH TỐ GIÁC DÀNH CHO NHÂN VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

GIỚI THIỆU

Trường Quốc tế Á Châu cam kết hướng đến các tiêu chuẩn gắt gao về tính trung thực và trách nhiệm giải trình. Chúng tôi hoạt động theo tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đảm bảo mọi hoạt động đều được công khai và giải quyết một cách liêm chính. Mỗi nhân viên làm việc cho Trường Quốc tế Á Châu có nghĩa vụ phải trình báo đến Ban giám hiệu nhà trường về bất kỳ hành động không đứng đắn nào.

Trường Quốc tế Á Châu sẽ tiến hành bảo vệ nhân viên đứng ra trình báo theo hướng phù hợp nhất, như hỗ trợ họ, xem xét thực hiện các quy trình thích hợp đối với (những) đối tượng có liên quan đến vụ việc trình báo. Chúng tôi muốn khuyến khích nhân viên bày tỏ những mối quan tâm của mình, chất vấn, và hành động vì những mối quan tâm đó.

Chính sách này cần được đọc kỹ cùng với Chính sách Bảo vệ trẻ em, Bộ Quy tắc ứng xử, và Sổ tay Nhân viên của Trường Quốc tế Á Châu.

Chính sách tố giác xoay quanh những lo ngại có tính nghiêm trọng, vượt ngoài nội dung hướng dẫn sẵn có trong những văn bản đã nêu trên. Chính sách này áp dụng cho những trường hợp:

• Những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam

• Nguy hiểm về sức khoẻ và sự an toàn xảy đến với cộng đồng nhà trường cùng các nhân viên khác

• Huỷ hoại môi trường

• Các vụ lừa đảo, tham nhũng có thể xảy ra

• Cố ý che đậy những thông tin liên quan đến bất kỳ hành vi nào kể trên.

Tất cả những quan ngại có tính nghiêm trọng liên quan đến Trường Quốc tế Á Châu cũng như những cá nhân, tập thể đại diện trường đều phải trình báo theo quy trình trong Chính sách tố giác này.

CÁC CÁO BUỘC THIẾU CĂN CỨ

Nếu nhân viên thành tâm khi đứng ra tố giác, song lại thiếu căn cứ xác minh sau quá trình điều tra, trường sẽ không tấn công, phân biệt đối xử, làm phương hại, hay gây bất lợi cho nhân viên đó về sau. Tuy nhiên, nếu lời tố giác bị phát hiện không thành tâm, có ác ý, hay có mưu đồ trục lợi cá nhân, người tố giác có thể bị kỷ luật.

TÍNH BẢO MẬT

Tất cả thông tin liên quan đến lời tố giác sẽ được bảo mật. Nhưng trong một số thời điểm, người tố giác có thể được yêu cầu phải đưa ra lời khai về những gì chứng kiến; điều này sẽ được trao đổi trước.

CÁO BUỘC NẶC DANH

Trường Quốc tế Á Châu khuyến khích nhân viên nêu rõ họ tên khi tố giác bất cứ khi nào có thể. Nhà trường nghiêm túc xem xét mọi lời tố giác. Khi bước đầu xem xét những cáo buộc nặc danh, nhà trường đều sẽ cân nhắc tính nghiêm trọng của vấn đề lẫn độ tin cậy của lời tố giác.

CÁCH TỐ GIÁC

• Trước hết, nhân viên nên trình báo những lo ngại của mình với Quản lý trực tiếp.

• Nếu đối tượng bị tố giác là Quản lý, nhân viên nên trình báo với Hiệu trưởng.

• Nếu đối tượng bị tố giác là Hiệu trưởng, nhân viên nên trình báo với Hội đồng trường.

• Việc trình báo có thể thực hiện bằng lời hoặc bằng văn bản. Nhân viên trình báo bằng văn bản cần nêu bối cảnh và các chi tiết liên quan (như các mốc thời gian) cũng như lý do vì sao họ quan ngại đến vấn đề đó.

• Để hỗ trợ điều tra, nhân viên cần đưa ra các chi tiết liên quan và bằng chứng nhiều nhất có thể.

• Nhân viên không có nghĩa vụ phải xác minh cáo buộc mà chỉ cần có đầy đủ căn cứ.

PHẢN ỨNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Trường sẽ tiến hành điều tra, giải quyết toàn bộ các quan ngại do nhân viên nêu ra. Mặc dù việc trình báo có thể thực hiện bằng lời, nhân viên tiếp nhận vẫn cần đảm bảo lập văn bản ghi nhận lại nội dung trình báo nhằm hỗ trợ tiến trình điều tra theo sau cũng như đảm bảo minh bạch trong lưu trữ hồ sơ.

Khi đối tượng trực tiếp bị tố giác là nhà trường, trường sẽ thực hiện các bước sau:

• Nghiêm túc tiếp nhận lời tố giác

• Xem xét lời tố giác một cách toàn diện, khách quan.

• Hiểu được việc tố giác có thể là một trải nghiệm khó khăn đối với nhân viên tố giác

• Đảm bảo tính bảo mật

• Trao đổi với Quản lý để quyết định lời tố giác nên được điều tra ở cấp độ nào và xác định cá nhân nào sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra.

Trong trường hợp cần tới sự tham gia của mình, Hiệu trưởng có thể đưa khuyến nghị và nếu phù hợp, liên hệ các cơ quan ngoài trường tham gia điều tra.

TIẾN TRÌNH ĐIỀU TRA

Quản lý được chỉ đạo điều tra sẽ tiến hành tổng hợp các thông tin xác thực, từ đó xem xét lời tố giác là có cơ sở và có thể được giải quyết nội bộ hay không. Có thể dò hỏi nhiều cá nhân khác để thu thập thêm thông tin và/hoặc làm rõ những nội dung tố giác. Cần chú ý rằng các thông tin dò hỏi được sẽ được ghi nhận, lưu hồ sơ trong suốt quá trình điều tra cùng với chi tiết các hành động phù hợp đã thực hiện. Kết quả điều tra sẽ được lập thành báo cáo có các khuyến nghị về biện pháp xử lý, điều chỉnh trình Hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm quyết định xem có cần thực hiện bất cứ hành động chính thức nào hay không.

Nhân viên đứng ra tố giác sẽ nhận được văn bản nêu rõ kết quả điều tra và cả những biện pháp xử lý đang và sẽ được thực hiện (nếu được).

Chính sách được Hiệu trưởng phê duyệt. Ngày: 29/7/2023

Các bài viết khác