Thông báo tuyển sinh 2014 - 2015

Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu được xem là hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học phổ thông đến đại học lớn nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Quốc tế Á Châu thành lập năm 1999 rất tự hào với hơn 9000 học sinh đến từ nhiều quốc gia và các nền văn hóa khác nhau.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, cung cấp điều kiện học tập, giảng dạy, chăm sóc như các trường phổ thông tại các nước phát triển.

Năm học 2014 – 2015, Trường Quốc tế Á Châu tuyển học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại các cơ sở sau:

BẬC TỂU HỌC

 • THAIVANLUNG CAMPUS
  Địa chỉ: 2Bis Thái Văn Lung, Q.1
  Điện thoại: (84-8)38233357 – 38233358
  Fax: (84-8)3823359

 • THANGLONG CAMPUS
  Địa chỉ: 6Bis Thăng Long, Q.Tân Bình
  Điện thoại: (84-8)62939419 - 62939420
  Fax: (84-8)62939418

 • CONGHOA CAMPUS 1
  Địa chỉ: 18A1 Cộng Hòa, Q.Tân Bình
  Điện thoại: (84-8)62961360 – 62961363
  Fax: (84-8)62961364

 • TRANNHATDUAT CAMPUS 2
  Địa chỉ: 41/3 Trần Nhật Duật, Q.1
  Điện thoại: (84-8)35268184
  Fax: (84-8)35265187

 • VANTHANH CAMPUS
  Địa chỉ: 151 Đường D3, Q.Bình Thạnh
  Điện thoại: (84-8)35127381 - 35127382
  Fax: (84-8)35127384

 • CAOTHANG CAMPUS 1
  Địa chỉ: 177Bis1 Cao Thắng, Q.10
  Điện thoại: (84-8)38680260 – 38680261
  Fax: (84-8)38680258

BẬC TRUNG HỌC

 • CONGHOA CAMPUS 2
  Địa chỉ: 18A2 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp. HCM
  Điện thoại: (84-8) 6296 1390
  Fax: (84-8) 6296 1387

 • CAOTHANG CAMPUS 2
  Địa chỉ: 177Bis2 Cao Thắng, P.12, Q.10, Tp. HCM.
  Điện thoại: (84-8) 38680269
  Fax: (84-8) 38680266

 • TRANNHATDUAT CAMPUS 1 & 3
  Địa chỉ: 29-33 và 39C Trần Nhật Duật, P.Tân Định, Q.1, Tp. HCM
  Điện thoại: (84-8) 38480740
  Fax: (84-8) 38480730

 • PASTEUR CAMPUS
  Địa chỉ: 226A Pasteur ,P.6, Q.3, Tp.HCM
  Điện thoại: (84-8) 38207972
  Fax: (84-8) 38207973