Thông báo

KẾ HOẠCH END OF YEAR CONCERT 2016<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

KẾ HOẠCH END OF YEAR CONCERT 2016

Tạo cho các em học sinh một sân chơi bổ ích...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2016

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Lễ hội Halloween 2015

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...

Vui hội Trăng rằm 2015

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved