Thông báo

KẾ HOẠCH END OF YEAR CONCERT 2016<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

KẾ HOẠCH END OF YEAR CONCERT 2016

Tạo cho các em học sinh một sân chơi bổ ích...

Hoạt động ngoại khóa

Hội thao hệ thống năm học 2015 - 2016

- Tạo không khí vui tươi trong học tập.
- Kết hợp thể thao với...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2016

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Lễ hội Halloween 2015

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved