Thông báo

Trường Quốc tế Á Châu triển khai tuyển sinh Bậc Trung học...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Trường Quốc tế Á Châu triển khai tuyển sinh Bậc Trung học...

Năm học 2014-2015, Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục tuyển sinh lớp 6 tại cơ sở...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình học bổng du...

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Lễ hội mùa xuân

Được tổ chức hằng năm vào mỗi dịp xuân về, Lễ...

CUỘC THI TIẾNG HÁT TIẾNG ANH "AHS IDOL 2013"

Cuộc thi là một cơ hội cho học sinh thể hiện năng khiếu văn thể mĩ, phát triển...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved