Thông báo

Lễ tốt nghiệp năm 2014<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ tốt nghiệp năm 2014

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể...

Hoạt động ngoại khóa

Lễ hội đồ chơi

Lễ hội đồ chơi hàng năm được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở từ bậc Tiểu học...

Giao lưu cùng các ngôi sao

Bậc Trung học Trường Quốc tế Á Châu tổ chức chương trình “Giao lưu cùng các...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình học bổng du...

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved