Thông báo

Trường Quốc tế Á Châu triển khai tuyển sinh Bậc Trung học...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Trường Quốc tế Á Châu triển khai tuyển sinh Bậc Trung học...

Năm học 2014-2015, Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục tuyển sinh lớp 6 tại cơ sở...

Hoạt động ngoại khóa

Giao lưu cùng các ngôi sao

Bậc Trung học Trường Quốc tế Á Châu tổ chức chương trình “Giao lưu cùng các...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng của Chương trình học bổng du...

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Lễ hội mùa xuân

Được tổ chức hằng năm vào mỗi dịp xuân về, Lễ...

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved