Thông báo

Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh Bậc Trung học AHS tại VANTHANH...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Trường Quốc tế Á Châu tuyển sinh Bậc Trung học AHS tại VANTHANH...

Năm học 2015-2016, Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục tuyển sinh khối 6 tại cơ sở...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi Oliver Stone’s video clip

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát huy tính sáng tạo và năng động của...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2015

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved