Thông báo

Kế hoạch tổ chức ngày hội khoa học<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Kế hoạch tổ chức ngày hội khoa học

Nhằm tạo điều kiện để học sinh đang tham gia Câu lạc bộ Khoa học của Trường...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi Oliver Stone’s video clip

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát huy tính sáng tạo và năng động của...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2019

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Giao lưu cùng các ngôi sao

Bậc Trung học Trường Quốc tế Á Châu tổ chức chương trình “Giao lưu cùng các...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved