Thông báo

Lễ dâng hương năm 2016 - 2017<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ dâng hương năm 2016 - 2017

Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á...

Hoạt động ngoại khóa

Lễ hội mùa xuân

Được tổ chức hằng năm vào mỗi dịp xuân về, Lễ...

Lễ hội Halloween 2016

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...

Vui hội Trăng rằm 2016

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved