Thông báo

Thông báo lễ tốt nghiệp 2019<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Thông báo lễ tốt nghiệp 2019

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2018-2019...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi Oliver Stone’s video clip

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát huy tính sáng tạo và năng động của...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2019

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Giao lưu cùng các ngôi sao

Bậc Trung học Trường Quốc tế Á Châu tổ chức chương trình “Giao lưu cùng các...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved