Thông báo

Chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài...<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài...

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, Quý...

Hoạt động ngoại khóa

CUỘC THI AHS CHALLENGE 2024

- Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa...

Lễ dâng hương 2024

Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á Châu...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2023

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved