Thông báo

Lễ dâng hương năm 2016 - 2017<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Lễ dâng hương năm 2016 - 2017

Với phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, Trường Quốc tế Á...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2017

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Đây là chương trình nhằm phát huy sự tự tin và khơi dậy lòng đam mê yêu thích...

Cuộc thi Oliver Stone’s video clip

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu phát huy tính sáng tạo và năng động của...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved