Thông báo

Ngày hội khoa học<img src='/App_Themes/Default/Images/iconnew.gif' alt='' />

Ngày hội khoa học

Nhằm tạo điều kiện để học sinh đang tham gia...

Hoạt động ngoại khóa

Lễ hội Halloween 2016

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...

Vui hội Trăng rằm 2016

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...

KẾ HOẠCH TRẠI HÈ: KHƠI NGUỒN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC VIỆT NA...


Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved