Thông báo

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2015

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (MOSWC) là cuộc thi về kỹ...

Hoạt động ngoại khóa

Cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2015

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong...

Lễ hội Halloween

Lễ hội Halloween là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào 31 tháng...

Vui hội Trăng rằm

“Vui Hội Trăng Rằm” là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc của trường...
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved