Kế hoạch Chương trình học bổng năm học 2024-2025

I. Mục đích:

- Động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để phát triển hết khả năng trong các hoạt động giáo dục, thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục và khao khát nền tri thức toàn cầu.

- Khuyến khích học sinh thể hiện kỹ năng tiếng Anh của mình thông qua việc thuyết trình, viết luận.

- Giúp học sinh trở thành những người học tập suốt đời, có hiểu biết về các nền văn hoá khác nhau và có trách nhiệm với các vấn đề toàn cầu.

- Ghi nhận những học sinh có đạo đức tốt, thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khoá tại trường, ứng với triết lý giáo dục “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”.

II. Giá trị học bổng dành cho học sinh Bậc Tiểu học IPS:

06 suất học bổng dành cho học sinh đạt giải tại các cơ sở Bậc Tiểu học IPS (cơ sở Cộng Hòa: 02 suất; cơ sở Trần Nhật Duật và Pasteur: 01 suất; mỗi cơ sở còn lại: 01 suất).

Học bổng trị giá 30% học phí năm học 2024-2025 cho mỗi học sinh đạt giải.

III. Thời gian và hình thức xét học bổng:

1. Vòng 1: từ ngày 06/3/2024 đến 02/4/2024

- Từ ngày 06/3/2024 đến 12/3/2024 học sinh đăng ký online bằng cách điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng thông qua đường link được đăng tải trên ứng dụng AsianSchoolIPS.

* Cơ sở Cộng Hòa:

https://forms.gle/PF3dGLu9d2fxamuN7

* Cơ sở Cao Thắng:

https://forms.gle/zuwv2qMTKWNj5HxG6

* Cơ sở Pasteur:

https://forms.gle/33WB8XbyFfF1uNP36

* Cơ sở Văn Thánh:

https://forms.gle/UjKg4HLFbjjdpZp88

* Cơ sở Trần Nhật Duật:

https://forms.gle/qW8A6vLDvw2e7aky7

* Cơ sở Nguyễn Văn Hưởng:

https://forms.gle/n5BGu97u1PTA39Ym9

- Trường hợp phụ huynh có yêu cầu đăng ký trực tiếp sẽ nộp Phiếu đăng ký tham gia Cuộc thi tìm kiếm tài năng cho GVCN trước ngày 12/3/2024.

- Tất cả các học sinh đã đăng ký sẽ tham gia cuộc thi viết luận vào ngày 01 & 02/4/2024 tại cơ sở đang theo học. Thời gian thi: 60 phút.

- Hội đồng cấp xét học bổng tại mỗi cơ sở tiến hành xem xét và chọn các ứng viên xuất sắc nhất của vòng 1.

- Tiêu chí xem xét và bầu chọn (vòng 1): bài luận đạt từ 8 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 10 và điểm lẻ đến 0.25). Lưu ý: chọn ứng viên có đạo đức và kết quả học tập tốt.

- Các học sinh đạt vòng 1 sẽ tham gia thi vòng 2 theo cơ sở.

2. Vòng 2: 16/4/2024

- Địa điểm: Các cơ sở Bậc Tiểu học IPS, Trường Quốc tế Á Châu.

- Thời gian: 16/4/2024

- Học sinh tham gia vòng 2 sẽ trình bày bài thuyết trình theo chủ đề. Chủ đề được thông báo đến các ứng viên trước khi thi thuyết trình 01 ngày.

- Thời gian thuyết trình: tối đa 4 phút

Tiêu chí chấm điểm:

o Organization: 2 points

o Topic Knowledge: 2 points

o Audience Adaptation: 2 points

o Language Use (Verbal Effectiveness): 2 points

o Delivery (Nonverbal Effectiveness): 2 points

Quán quân của mỗi cơ sở Bậc Tiểu học IPS: Cao Thắng, Nguyễn Văn Hưởng và Văn Thánh được trao học bổng năm học 2024-2025 (mỗi cơ sở 01 quán quân). Riêng cơ sở Bậc Tiểu học IPS Cộng Hoà được chọn 02 quán quân nhận học bổng năm học 2024-2025; Cơ sở Pasteur và cơ sở Trần Nhật Duật được chọn 01 quán quân nhận học bổng năm học 2024-2025.

Các học sinh đạt học bổng Bậc Tiểu học IPS sẽ được công bố vào ngày 03/5/2024. Danh sách học sinh vào vòng thuyết trình và quán quân của cơ sở được niêm yết trên bảng thông báo tại cơ sở.

Lưu ý: Khi đã có Danh sách học sinh đạt học bổng, QL phải mời PH của các em đến trường để thông báo tin vui và cho PH ký vào bản Quy định xét cấp học bổng năm học 2024-2025.

IV. Quy định học bổng:

1. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh tiếp tục theo học tiếp năm học 2024-2025 tại Trường Quốc tế Á Châu. Nếu học sinh thôi học tại Trường Quốc tế Á Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học 2024-2025, Phụ huynh sẽ phải hoàn trả toàn bộ giá trị học bổng đã được nhận nêu trên.

2. Học bổng sẽ được khấu trừ từng tháng vào học phí năm học 2024-2025 của học sinh sau khi giảm trừ các ưu đãi theo Quy định ưu đãi và ưu đãi dành cho con giáo viên – nhân viên của trường. Ưu đãi do thanh toán từ 05 tháng trở lên vẫn được áp dụng trên tổng thanh toán sau khi giảm trừ các ưu đãi và học bổng.

3. Học bổng không bao gồm các khoản phí như tiền ăn, tiền xe đưa đón, giáo trình và các phí phát sinh khác nếu có.

4. Học bổng không được chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào và không được quy thành tiền mặt.

5. Học bổng không áp dụng cho học sinh đã nhận học bổng của Cuộc thi tìm kiếm tài năng các năm trước.