Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Đó là nội dung chính của buổi tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Anh do Bậc Tiểu học IPS tổ chức ngày 08/10/2016 ở cơ sở Cao Thắng với sự tham gia của đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài đang trực tiếp giảng dạy chương trình quốc tế tại Trường Quốc tế Á Châu.

Dẫn dắt buổi tập huấn là Thầy Jeffrey Alan Bettencourt, giáo viên Bậc Tiểu học IPS đã có nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp. Thông qua buổi tập huấn, Thầy Jeffrey Alan Bettencourt đã giới thiệu mẫu giáo án mới và một số phương pháp phù hợp với tiến trình học của học sinh Bậc tiểu học IPS. Qua đó, giúp giáo viên xác định mục tiêu bài dạy trước khi chọn lựa phương pháp dạy và hình thức đánh giá học sinh sao cho phù hợp, hướng đến mục đích chung là tạo cảm hứng để các em học tập hiệu quả. Liên tục những câu hỏi thú vị được đưa ra đã tạo nên không khí thảo luận sôi nổi và sự nhiệt tình chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm giảng dạy giữa các giáo viên cho thấy nội dung thiết thực của buổi thảo luận lần này.

Cũng như nhiều buổi tập huấn khác đã được Ban giám hiệu Trường Quốc tế Á Châu tổ chức thành công, đây chính là cơ hội để giáo viên trao đổi, học hỏi bên cạnh việc cập nhật những phương pháp giảng dạy hiện đại nhằm mang đến những điều tốt nhất cho học sinh Trường Quốc tế Á Châu.

Những hình ảnh của buổi tập huấn

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN
Buổi tập huấn có sự tham gia đông đảo của đội ngũ giáo viên Việt Nam và nước ngoài của Trường Quốc tế Á Châu

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN
Người dẫn dắt buổi tập huấn - Thầy Jeffrey Alan Bettencourt

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN
Các giáo viên nước ngoài nhiệt tình giải đáp thắc mắc và chia sẻ phương pháp giảng dạy mới cùng đồng nghiệp

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN

Nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp BACKWARD DESIGN
Không khí thảo luận sôi nổi tại buổi tập huấn