Science day 2020

Một trong những hoạt động đầy ấn tượng của các bạn nhỏ nhà IPS trong tháng 8/2020 vừa qua là cùng nhau nghiên cứu và thực hành các thí nghiệm khoa học tại Science Day.

Để tham gia Science Day, các bạn nhỏ đã có cả quá trình tìm tòi, chuẩn bị nguyên vật liệu cho các thí nghiệm khoa học với tiêu chí đơn giản, an toàn, phù hợp học sinh tiểu học. Cách tổ chức sáng tạo này đã giúp học sinh IPS quan tâm, hào hứng nghiên cứu khoa học hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, sự chú trọng rèn luyện kĩ năng tư duy - thực hành khoa học, khả năng làm việc nhóm là những điểm nổi bật có thể nhận thấy mà hoạt động này mang lại cho học sinh.

Các thí nghiệm vừa vui vừa sáng tạo khiến các bạn nhỏ vô cùng thích thú có thể tìm thấy ở Science Day 2020 như: Magic Milk, Lava Lamps, Slime Zone, Tornado in Jar, Pepper and Water Experiment, Make a Volcano....

Cùng xem các bé nhà IPS tại không gian Ngày hội Khoa học 2020:

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020

Science day 2020