TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC”

Học sinh có nhu cầu đặc biệt dù chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng vẫn là đối tượng được nhà trường quan tâm. Khuyết tật học tập cũng là một khái niệm tương đối mới đối với giáo viên giảng dạy tại các trường ở Việt Nam vì giáo viên còn nhầm lẫn giữa khuyết tật học tập với khuyết tật trí tuệ và chưa có nhiều hiểu biết để có phương pháp giảng dạy phù hợp cho học sinh.

Nhận thấy được sự quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập, vừa qua vào sáng ngày 11/01/2020 trường Quốc tế Á Châu – Bậc Tiểu học IPS đã tổ chức buổi tập huấn chuyên đề “Hỗ trợ trẻ khuyết tật học tập trong trường học” với sự hướng dẫn của Cô Huỳnh Thị Hoàng Oanh – Giảng viên khoa Giáo dục Đặc biệt trường ĐH Sư Phạm TPHCM.

Buổi tập huấn giúp cho giáo viên có những hiểu biết cơ bản về đặc điểm, hỗ trợ học sinh có khuyết tật học tập ở tiểu học, trên cơ sở đó hình thành cho mỗi giáo viên khả năng nhận diện, xác định học sinh khuyết tật học tập bằng các phương tiện, công cụ phù hợp, có những biện pháp hỗ trợ học sinh khuyết tật học tập trong môi trường hòa nhập trong trường học. Chuyên đề còn bồi đắp cho mỗi giáo viên sự thấu hiểu, thái độ trân trọng, đánh giá khách quan về học sinh khuyết tật học tập, sẵn sàng tiếp nhận và đồng hành cùng các em trong quá trình học tập và phát triển.

Một số hình ảnh từ buổi tập huấn:

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC

TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG HỌC