Kế hoạch thi vẽ "Let Colors Speak" năm học 2022-2023

I. MỤC ĐÍCH:

- Tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả học sinh nói chung và học sinh có năng khiếu mĩ thuật nói riêng.

- Nhằm khơi gợi niềm đam mê sáng tạo và hứng thú trong việc học mĩ thuật của học sinh.

II. NỘI DUNG:

1. Đối tượng: tất cả học sinh các cơ sở thuộc các cấp học trường Quốc tế Á Châu. Chia làm 3 bảng:

- Bảng A: Học sinh Tiểu học.

- Bảng B: Học sinh Trung học Cơ sở.

- Bảng C: Học sinh Trung học Phổ thông.

2. Thể loại:

- Thi cá nhân:

+ Thể hiện bài vẽ trên giấy khổ A3 (nhà trường cung cấp giấy).

+ Thể hiện bài vẽ trên khung vải bố kích thước 30cm x 40cm hoặc 40cm x 40cm (học sinh tự chuẩn bị).

- Chất liệu: tự do. Học sinh có thể vẽ tranh bằng các chất liệu quen thuộc như sáp màu, bút dạ, màu nước, màu bột,… hoặc làm tranh bằng chất liệu, vật liệu sáng tạo như đất sét, xé giấy dán, vật liệu tái chế,… (học sinh tự chuẩn bị chất liệu, vật liệu).

3. Tiến trình: bao gồm 3 vòng:

• Vòng sơ khảo: từ ngày 01/02/2023 đến ngày 15/02/2023

- Thông báo đến tất cả học sinh, cho học sinh vẽ tranh chủ đề tự do.

- Tổng kết tranh và chấm vòng sơ khảo.

- Nộp danh sách học sinh vào vòng bán kết và kế hoạch thi bán kết cho GĐBM Mĩ thuật trước ngày tổ chức thi bán kết tại cơ sở 3 ngày.

• Vòng bán kết: thi tại cơ sở từ ngày 27/02/2023 đến ngày 08/3/2023

- Những học sinh được chọn lọc trong vòng sơ khảo tập trung thi tại cơ sở.

- Học sinh đạt giải bán kết sẽ được tham dự vòng thi chung kết.

• Bình chọn online: Từ ngày 17/3/2023 đến 11:00 ngày 20/3/2023

- Tất cả các tác phẩm vào chung kết sẽ được tham gia vòng bình chọn online trên 2 fanpage của trường để chọn ra tác phẩm được yêu thích.

• Vòng chung kết: dự kiến tổ chức tại cơ sở Nguyễn Văn Hưởng vào ngày 05/4/2023

- Tất cả học sinh tham dự vòng chung kết đạt danh hiệu “Họa sĩ nhí” và được trao giấy chứng nhận trước khi phát thưởng.

- Ban giám khảo vòng chung kết bao gồm: Tất cả GVMT, GĐBM Mĩ thuật và các GĐ có mặt trong hội thi chung kết.

III. QUI ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM DỰ THI:

- Toàn bộ các tác phẩm tham gia dự thi đều thuộc quyền sở hữu và công bố của nhà trường.

- BGH nhà trường có thể sử dụng những tác phẩm đã tham gia dự thi vào mục đích quảng bá để thúc đẩy phong trào và phát triển kĩ năng hội họa cho học sinh.

- Tác phẩm của học sinh đạt giải sẽ được luân phiên trưng bày tại các cơ sở.