Quy định bảo mật

Tổng quan

Website này được Trường Quốc tế Á Châu quản lý. Khi bạn truy cập vào website này, đôi khi thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies" mà đa số trang web hiện nay cũng đang sử dụng. "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính, không phải trên trang web. “Cookies” cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước.

Trường Quốc tế Á Châu cũng kết hợp thông tin về địa chỉ IP và tên miền của bạn cùng với các thông tin khác mà bạn cung cấp. Các thông tin này được cung cấp qua những email mà bạn gửi cho Trường Quốc tế Á Châu, hoặc các thông tin khi bạn đăng ký nhập học trực tuyến, gửi ý kiến phản hồi, đăng ký nhận bản tin của Trường Quốc tế Á Châu, hoặc tham gia vào các cuộc thi…

Thu thập thông tin cá nhân và các thông tin người dùng khác

Thông tin được thu thập thông qua website của Trường Quốc tế Á Châu sẽ giúp Trường:

  • Liên lạc tư vấn và hướng dẫn tuyển sinh khi bạn sử dụng chức năng đăng ký nhập học trực tuyến.
  • Giải đáp thắc mắc khi bạn sử dụng chức năng liên lạc gửi phản hồi ý kiến.
  • Gửi qua mail cá nhân của bạn các bản tin của Trường Quốc tế Á Châu khi bạn sử dụng chức năng đăng ký nhận bản tin.
  • Trường Quốc tế Á Châu xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho Trường Quốc tế Á Châu, Trường cam kết những thông tin này sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Trường Quốc tế Á Châu sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Trường Quốc tế Á Châu không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Trường Quốc tế Á Châu không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Trường Quốc tế Á Châu khuyên bạn không nên gửi thông tin đến Trường.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Trường Quốc tế Á Châu và Trường không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Trường Quốc tế Á Châu có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.