Quy định nhập học chương trình quốc tế

Trước khi quyết định cho con em theo học, Phụ huynh cần đọc và chấp thuận quy định nhập học này.

1. Học sinh bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu được tuyển thẳng đào tạo tiếp nối bậc Trung học Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu.

2. Học sinh nhập học lớp 1 Trường Quốc tế Á Châu phải đúng tuổi theo quy định nhập học.

3. Học sinh từ lớp 2 trở lên chuyển từ các trường khác phải đạt được các yêu cầu xét tuyển của trường. Học sinh đạt điểm theo cấp độ nào trong bài kiểm tra trình độ tiếng Anh sẽ được xếp lớp và đào tạo bắt đầu từ cấp độ ấy. Lớp Hoa/Nhật sẽ được xếp cùng trình độ với lớp tiếng Anh.

4. Học sinh sẽ được dự thi giữa và cuối mỗi học kì tại trường. Học sinh được nhận bảng điểm tổng kết cuối mỗi học kì nếu tham gia đủ thời gian 16 tuần/học kì và các kì thi.

5. Học sinh lớp 5 được trang bị đầy đủ kiến thức và các kỹ năng tiếng Anh để dự thi kỳ thi Flyers quốc tế. Trường hợp học sinh chưa đạt cấp độ đào tạo theo yêu cầu vì thời gian học tại trường chưa đủ hoặc không đạt điểm đậu trong các kỳ thi tại trường, sẽ không được xét tham dự kỳ thi Flyers quốc tế.

6. Sau ít nhất 01 học kì tham gia học tại trường, học sinh chuyển từ các trường khác có trình độ tiếng Anh không đạt đúng cấp độ của trường được xét thi vượt cấp để xếp lớp chung với các học sinh cùng độ tuổi tại trường theo qui định thi chuyển trình độ.

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU