Quy định nhập học năm học 2024 - 2025

Trước khi quyết định cho con em theo học tại Trường Quốc tế Á Châu, Phụ huynh cần đọc và chấp thuận Quy định nhập học này:

1. Học sinh nhập học phải có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của ngành giáo dục và của trường. Khi đăng ký cho con em vào học, Phụ huynh có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin học sinh, kết quả học tập và hạnh kiểm của học sinh. Phụ huynh phải nộp hồ sơ học sinh đầy đủ, hợp lệ trong vòng 01 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ nhập học. Nhà trường không chịu trách nhiệm với các hồ sơ học sinh nộp trễ theo quy định. Chỉ có cha mẹ hoặc người được uỷ quyền (có giấy uỷ quyền hợp pháp) mới được đăng ký nhập học, rút hồ sơ/học bạ thôi học hoặc liên hệ với nhà trường về các vấn đề của học sinh.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và vui chơi theo phong cách của Trường Quốc tế Á Châu.

Phối hợp với nhà trường cùng học sinh thực hiện nội quy cổng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi học tập và sinh hoạt tại trường.

Tôn trọng, không can thiệp vào các giải pháp đào tạo và điều động nhân sự mà nhà trường tin rằng sẽ tạo ra hiệu quả giáo dục ngày càng cao hơn.

3. Trường Quốc tế Á Châu được phép sử dụng hình ảnh của học sinh đã và đang học ở trường cho mục đích đào tạo và phát triển của nhà trường mà không phải trả bất cứ chi phí nào liên quan.

4. Giúp học sinh thực hiện tốt các nguyên tắc, quy định, nội quy, yêu cầu chuyên môn của giáo viên, nhà trường và ngành giáo dục; luôn hợp tác với nhà trường để việc học tập và rèn luyện đạo đức, tác phong học sinh như mong muốn.

5. Tham quan, tìm hiểu kỹ chương trình học, các điều khoản trong Bảng Chi phí Học tập & Sinh hoạt và Quy định ưu đãi, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập và các dịch vụ trước khi cho con em theo học.

6. Học phí được tính từ ngày nhập học cho đến ngày kết thúc năm học theo quy định của trường và của ngành giáo dục.

7. Học phí, tiền ăn, tiền xe đưa đón được tính trọn tháng và yêu cầu thanh toán không trễ quá ngày 05 của tháng tính phí. Nếu học sinh đã học hoặc sử dụng dịch vụ xe bất cứ ngày nào trong tháng thì học phí và tiền xe đưa đón của tháng đó phải đóng trọn tháng, nhà trường sẽ không hoàn trả lại các khoản phí này.

Trường hợp Phụ huynh đang sử dụng dịch vụ xe đưa đón, nếu muốn thay đổi: đi 2 chiều chuyển sang 1 chiều, đi 1 chiều chuyển sang 2 chiều phải nộp đơn cho nhà trường trước 01 tuần; huỷ dịch vụ xe đưa đón tháng tiếp theo phải nộp đơn cho nhà trường trước ngày đầu tiên của tháng đó (trừ các ngày nghỉ, lễ và Tết). Đơn là căn cứ để nhà trường điều chỉnh thu phí xe đưa đón của học sinh tháng tiếp theo và phí xe đưa đón của tháng hiện tại. Trường sẽ không hoàn trả nếu phí mới ít hơn; trường hợp phí mới cao hơn Phụ huynh sẽ thanh toán thêm phần phí chênh lệch.

Nếu không có khả năng chi trả cho bất cứ khoản nào trong Bảng Chi phí Học tập & Sinh hoạt, học sinh sẽ không được tiếp tục theo học và sử dụng các dịch vụ tại Trường Quốc tế Á Châu kể từ tháng thứ 2.

8. Học phí có thể tăng hàng năm. Mức tăng cụ thể tuỳ vào sự biến động kinh tế, chính sách của Nhà nước, sự đầu tư phát triển của trường.

9. Tiền ăn và xe đưa đón có thể thay đổi trong năm học và sẽ được nhà trường thông báo trước khi chính thức áp dụng. Trường hợp Phụ huynh đã thanh toán trước thì bổ sung phí chênh lệch.

10. Tiền sách và đồng phục có thể tăng giảm theo tình hình thực tế. Tiền sách, đồng phục đã thanh toán không được hoàn trả và không được chuyển nhượng trong mọi trường hợp.

11. Hoàn trả học phí, tiền ăn, tiền xe (theo hình thức Phí đóng từng tháng hoặc Phí đóng nhiều tháng được hoàn trả) nếu Phụ huynh nộp đơn rút hồ sơ như sau:

❖ Học sinh chưa nhập học:

▪ Học phí, tiền ăn, tiền xe tháng đầu tiên:

- 75% trên số tiền đã thanh toán nếu Phụ huynh nộp đơn rút hồ sơ và đơn đề nghị rút phí trước ngày học của tháng đầu tiên/ngày sử dụng dịch vụ xe đưa đón của tháng đầu tiên (kể cả các ngày nghỉ, lễ và Tết).

- 50% trên số tiền đã thanh toán nếu Phụ huynh nộp đơn rút hồ sơ và đơn đề nghị rút phí từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng học đầu tiên/tháng sử dụng dịch vụ xe đưa đón đầu tiên (kể cả các ngày nghỉ, lễ và Tết).

- Không hoàn trả nếu Phụ huynh nộp đơn rút hồ sơ và đơn đề nghị rút phí từ ngày 11 của tháng học đầu tiên/tháng sử dụng dịch vụ xe đưa đón đầu tiên (kể cả các ngày nghỉ, lễ và Tết).

▪ Học phí, tiền ăn, tiền xe các tháng tiếp theo đã đóng trước sẽ được hoàn trả 100% trên số tiền đã thanh toán.

❖ Học sinh đã nhập học và đã sử dụng dịch vụ ăn uống, xe đưa đón: Phụ huynh cần nộp đơn rút hồ sơ và đơn đề nghị rút phí chậm nhất là ngày cuối của tháng nếu học sinh ngưng học tập, sinh hoạt tại trường (ngoại trừ các ngày nghỉ, lễ và Tết):

- Tiền ăn được hoàn trả 100% trên số tiền đã thanh toán cho các ngày chưa ăn;

- Học phí, tiền xe của tháng ngưng học tập sinh hoạt không hoàn trả; học phí và tiền xe của các tháng tiếp theo đã đóng trước được hoàn trả 100% trên số tiền đã thanh toán.

Lưu ý: Ngày nộp đơn là căn cứ để trường hoàn trả phí.

12. Học phí đã đóng theo mức ưu đãi không hoàn trả thì sẽ không được hoàn trả/chuyển nhượng/chuyển đổi trong mọi trường hợp.

13. Học phí sẽ không được khấu trừ khi học sinh nghỉ có phép, nghỉ lễ, Tết hay do thiên tai, dịch bệnh, biến cố,… hoặc chiến tranh.

14. Tiền ăn, tiền xe đưa đón các ngày nghỉ lễ, Tết theo lịch của trường được hoàn trả 100% trên mức tiền ăn, tiền xe/ngày vào cuối năm học.

15. Tiền ăn các ngày học sinh nghỉ phép chỉ được khấu trừ và hoàn trả vào cuối năm học khi Phụ huynh có đơn trước ngày nghỉ 01 ngày, cụ thể:

Lớp Ngày nghỉ phép (đưa đơn trước 01 ngày)
1,2,3 67.500VND/hs/ngày
4,5 75.000VND/hs/ngày

(Công tác tổ chức dịch vụ và thực phẩm được nhà trường sắp xếp và đặt hàng theo thực đơn đã chuẩn bị trước 01 tuần.)

16. Đối với học sinh học dự thính, học phí sẽ được khấu trừ các ngày học sinh nghỉ trong thời gian trường tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ Chương trình Việt Nam (trừ các ngày lễ, Tết hay do thiên tai, dịch bệnh, biến cố,… hoặc chiến tranh).

17. Đối với những trường hợp học sinh không đăng ký dịch vụ ăn uống tại trường: Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Phụ huynh phải trực tiếp hoặc uỷ quyền hợp pháp cho người thân đưa đón học sinh về nhà ăn trưa, tuân thủ theo đúng quy định của trường về thời gian đưa đón và các vấn đề khác liên quan.

18. Phụ huynh không cho học sinh ăn thức ăn mang từ bên ngoài vào trường để nhà trường kiểm soát được chất lượng bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm.

19. Phụ huynh cần cung cấp tất cả những thông tin xác thực về sức khoẻ của học sinh và thông báo đến nhà trường bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình sức khoẻ của học sinh. Trong những trường hợp khẩn cấp về y tế, Trường Quốc tế Á Châu được phép tìm cách giải quyết hoặc phương pháp điều trị cho học sinh ngay cả khi không thể liên hệ được với Phụ huynh.

20. Trường Quốc tế Á Châu không chịu trách nhiệm về những rủi ro xảy ra cho học sinh vượt quá sự quan tâm chăm sóc chu đáo và tận tâm của giáo viên và nhà trường, cũng như khi học sinh tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá, xã hội, nghệ thuật. Trường cũng không chịu trách nhiệm về bất cứ sự mất mát hoặc hư hỏng nào về đồ dùng cá nhân của học sinh.

21. Mọi tranh chấp về quyền chăm sóc học sinh của Phụ huynh không thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường. Phụ huynh phải tự sắp xếp và tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường.

22. Quy định nhập học này được cập nhật và Phụ huynh học sinh ký mỗi năm.

Nhà trường chỉ phúc đáp những ý kiến đóng góp chân thành trên tinh thần xây dựng của Phụ huynh thông qua sổ góp ý tại văn phòng.

Phụ huynh đã đọc, hiểu rõ, ký tên và ghi đầy đủ họ tên.