LỊCH NĂM HỌC 2016 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP QUỐC TẾ MÙA HÈ
KHAI GIẢNG 15/06/2016
CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017
NHẬP HỌC 01/8/2016
LỄ KHAI GIẢNG 5/9/2016
NGHỈ LỄ, TẾT  
             Quốc khánh 2/9/2016
             Tết Dương lịch 01 - 02/01/2017
  Tết Âm lịch Từ 23/01/2017 đến 05/02/2017
  Giỗ tổ Hùng vương (10/3 âm lịch) 06/4/2017
  Ngày Chiến thắng 30/4/2017
  Quốc tế lao động 01 - 02/5/2017
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I Dự kiến tổ chức trong thời gian từ 05/12/2016 đến 19/12/2016
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II Dự kiến tổ chức trong thời gian từ 18/4/2017 đến 30/4/2017
KẾT THÚC NĂM HỌC 31/5/2017

Trên đây là lịch năm học dự kiến, nếu có sự thay đổi từ Phòng Giáo dục & Đào tạo các Quận, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, nhà trường sẽ điều chỉnh theo thông báo chỉ đạo của Ngành.