Tổ hợp môn và chuyên đề lớp 10 năm 2023-2024

Học sinh được cung cấp các kiến thức khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và hoạt động giáo dục toàn diện ở các môn Mỹ thuật, Âm nhạc, Ngoại ngữ, Tin học, Công nghệ, Giáo dục công dân, Hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam.