Hoạt động ngoại khóa

Kế hoạch thi vẽ "Let Colors Speak" năm học 2022-2023

- Tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả học sinh nói chung và học sinh có năng khiếu mĩ thuật nói riêng. - Nhằm khơi gợi niềm đam mê sáng tạo và hứng thú trong việc học mĩ thuật của học sinh. Xem tiếp»

Kế hoạch hoạt động phục vụ cộng đồng năm học 2022-2023

Xuất phát từ triết lý giáo dục, tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu giáo dục của trường Quốc tế Á Châu, hoạt động phục vụ cộng đồng của học sinh nhằm thực hiện những mục tiêu sau Xem tiếp»

Chương trình học bổng năm học 2023-2024

Động viên và khuyến khích học sinh vượt qua ranh giới để phát triển hết khả năng trong các hoạt động giáo dục, thấm nhuần tinh thần quốc tế trong giáo dục và khao khát nền tri thức toàn cầu.
Xem tiếp»

Hội thao năm học 2022-2023

Mục đích: Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá, tạo môi trường học tập và vui chơi luôn sinh động, lành mạnh và hấp dẫn cho học sinh khi ở trường...
Xem tiếp»

Kế hoạch đọc sách thư viện

Vào ngày đầu tiên hàng tháng, mỗi lớp được mượn số lượng sách mà GVCN đã đăng ký theo sĩ số học sinh của lớp từ nhân viên thư viện. Mỗi học sinh sẽ được luân phiên mang về nhà 01 quyển sách để đọc và nộp lại cho GVCN sau 03 -> 05 ngày để tiếp tục mượn lượt sách mới. Lượt mượn sách của lớp sẽ kết thúc sau 01 tháng, GVCN sẽ trả sách lại cho nhân viên thư viện và mượn tiếp số lượng sách khác. Xem tiếp»

Cuộc thi Go Green and Keep the Earth Clean Năm học 2022 – 2023

Tất cả học sinh sẽ phân loại rác tái chế của lớp nhằm mục đích tiết kiệm các nguồn tài nguyên để đóng góp làm từ thiện, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh lớp học đúng cách. Xem tiếp»

Cuộc thi tiếng hát tiếng Anh ENGLISH SINGING CONTEST 2022

Nhằm giúp cho học sinh tự tin thể hiện năng khiếu ca hát và góp phần phát triển hoạt động phong trào của trường. Xem tiếp»

KẾ HOẠCH ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2021–2022

Truyền cảm hứng cho học sinh có thói quen đọc sách. Xem tiếp»

KẾ HOẠCH THI VẼ “LET COLORS SPEAK” NĂM HỌC 2021 – 2022

Tạo sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả học sinh nói chung và học sinh có năng khiếu mỹ thuật nói riêng. Xem tiếp»
[1]23