Học sinh luân phiên làm lớp trưởng

Giúp các em dạn dĩ, biết thể hiện mong muốn của mình và làm quen với việc làm lãnh đạo, điều hành lớp, làm việc với tập thể, thông qua đó giúp các em phát huy bản lĩnh và tố chất của mình để hình thành dần tính cách cho các em.