Các mẫu đăng ký dành cho học sinh dự thính

Danh mục hồ sơ tuyển sinh

Đơn xin nhập học

Lý lịch học sinh

Student application form

Student medical history sheet

Phiếu đề nghị giảm học phí

Phiếu tuyển sinh