LỊCH NĂM HỌC 2016 - 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP QUỐC TẾ MÙA HÈ
KHAI GIẢNG ĐỢT 1 15/06/2016
KHAI GIẢNG ĐỢT 2 01/07/2016
CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2016-2017
NHẬP HỌC  
  Đối với khối 12 01/07/2016
  Đối với khối 6, 7, 8, 9, 10, 11 01/08/2016
LỄ KHAI GIẢNG 5/9/2016
NGHỈ LỄ, TẾT  
             Quốc khánh 2/9/2016
             Tết Dương lịch 01 & 02/01/2017
  Tết Âm lịch Từ 23/01/2017 đến 05/02/2017
  Giỗ tổ Hùng vương 06/4/2017
  Ngày Chiến thắng 30/4/2017
  Quốc tế lao động 01 - 02/5/2017
THI HỌC KỲ I Từ 07/12/2016 đến 19/12/2016
THI HỌC KỲ II Từ 18/4/2017 đến 30/4/2017
KẾT THÚC NĂM HỌC 31/5/2017

Trên đây là lịch năm học dự kiến, nếu có sự thay đổi từ Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, nhà trường sẽ điều chỉnh theo thông báo chỉ đạo của Ngành.