Qui định thi chuyển trình độ chương trình tiếng Anh quốc tế bậc tiểu học

 

QUI ĐỊNH THI CHUYỂN TRÌNH ĐỘ
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH QUỐC TẾ BẬC TIỂU HỌC

 

Học sinh được tham dự thi chuyển trình độ chương trình Tiếng Anh Quốc tế thực hiện theo qui định như sau:

1. Học sinh bậc Tiểu học trường Quốc tế Á Châu được thi chuyển trình độ theo nguyện vọng của phụ huynh nếu học sinh đạt điểm trung bình cuối học kì của các môn từ 8.0 điểm trở lên.

2. Thời gian tổ chức thi chuyển trình độ tiếng Anh tại trường sẽ được thông báo đến phụ huynh học sinh và có thể thay đổi theo kế hoạch cụ thể của từng năm học.

3. Học sinh được học theo lớp chuyển trình độ nếu học sinh đạt những điều kiện sau:

- Điểm trung bình cuối học kì của các môn từ 8.0 điểm trở lên.

- Mỗi môn thi chuyển trình độ (Listening; Reading and Writing; Grammar) đạt từ 8.0 điểm trở lên.

4. Sau khi thi, nhà trường công bố kết quả và sẽ căn cứ vào kết quả này để xếp lớp tiếng Anh phù hợp cho học sinh vào học kì tới hoặc năm học tiếp theo.

5. Học sinh học chuyển trình độ thực hiện theo đúng qui định của nhà trường về việc học tập và sinh hoạt tại trường.

 

TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU