Quy định nhập học chương trình tiếng Anh Quốc tế

QUY ĐỊNH NHẬP HỌC
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH QUỐC TẾ

Trước khi quyết định cho con em theo học, Phụ huynh cần đọc và chấp thuận quy định nhập học này:

  1. Học sinh Bậc Tiểu học Trường Quốc tế Á Châu được tuyển thẳng đào tạo tiếp nối Bậc Trung học Trường Quốc tế Á Châu thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu.
  2. Tất cả học sinh khác phải đạt điểm theo yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Anh đầu vào để được xếp lớp chương trình tiếng Anh quốc tế.
  3. Học sinh đạt điểm theo cấp độ nào trong bài kiểm tra đầu vào sẽ được đào tạo bắt đầu từ cấp độ ấy theo thứ tự từ Starter đến TOEFL.
  4. Trường hợp học sinh chưa đạt cấp độ đào tạo theo yêu cầu do thời gian học tại trường chưa đủ như quy định hoặc không đạt điểm đậu một trong các kỳ thi chuyển cấp độ, sẽ được nhà trường chứng nhận bảng điểm theo kết quả học sinh đạt được của chương trình tiếng Anh quốc tế.
  5. Trong suốt quá trình theo học tại trường, học sinh phải nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của nhà trường, cư xử đúng mực, hòa đồng với bạn bè, lễ phép với giáo viên và kính trọng những người lớn tuổi. Học sinh phải đảm bảo chuyên cần, học tập nghiêm túc và tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ do nhà trường tổ chức.
  6. Hàng năm, học sinh bậc Trung học cơ sở có thể đăng ký tham dự kỳ thi quốc tế KET, PET của Cambridge University (Anh Quốc) hoặc các kỳ thi quốc tế khác do các cơ quan khảo thí nước ngoài tổ chức; học sinh bậc Trung học phổ thông có thể đăng ký tham dự kỳ thi FCE của Cambridge University (Anh Quốc).
  7. Học sinh học từ đầu cấp đến cuối năm lớp 11 có thể đăng ký tham dự kỳ thi TOEFL iBT quốc tế của Viện khảo thí giáo dục ETS - Hoa Kỳ. Những học sinh đậu kỳ thi TOEFL cấp trường mới được tham dự TOEFL iBT quốc tế.
  8. Thể lệ các cuộc thi và giải thưởng (nếu có) sẽ được công bố cụ thể theo từng kỳ thi.