Nhân viên - Giáo viên

Giáo viên Việt Nam đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chuyên môn, được tuyển chọn rất kỹ theo các tiêu chuẩn của Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu. Hằng năm tất cả giáo viên đều được tập huấn bởi các chuyên gia uy tín từ Hoa Kỳ, Anh, Úc... nhằm giúp bắt nhịp với phương pháp giảng dạy của thế giới trong việc khai thác giáo trình Việt Nam, từ đó biết cách tạo cho học sinh dễ dàng hiểu và vui thích với bài học trên lớp, luôn gợi mở và chắp cánh cho những ý kiến riêng và sự sáng tạo của học sinh và khi đo lường kết quả học tập cũng dựa trên yêu cầu đó.

Giáo viên nước ngoài được nhà trường tuyển chọn rất kỹ, có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh và bằng đại học hoặc thạc sĩ, tiến sĩ được nhà trường bố trí giảng dạy theo chuyên môn và năng lực.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved