Quy định & Chính sách

Văn bản Xem
CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG
QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG LMS
QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC
SỔ TAY GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN
SỔ TAY HOẠT ĐỘNG
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM
BỘ QUY TẮC XỬ LÝ CÁO BUỘC NGƯỜI LỚN NGƯỢC ĐÃI TRẺ EM
CHÍNH SÁCH TIẾP XÚC AN TOÀN
CHÍNH SÁCH TỐ GIÁC DÀNH CHO NHÂN VIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG PHIM ẢNH TRONG DẠY HỌC
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved