Hợp tác quốc tế

Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS) được công nhận là trường phổ thông quốc tế của Việt Nam dạy song song 2 chương trình đạt kiểm định quốc tế CIS tất cả 10 campus của hệ thống trường.

Đồng thời là ứng viên chương trình DP của Tổ chức Tú tài Quốc tế IB - Thụy Sĩ và có quan hệ hợp tác với các trường đại học danh tiếng thế giới: Suffolk University, Missouri University of Science and Technology, Truman State University và James Cook Brisbane University - Úc, Ritsumeikan University và Asia Pacific University - Nhật Bản, Saxion University - Hà Lan, Buckinghamshire New University và King's College London - Anh Quốc.

 Thành viên

 Đã đạt kiểm định của

 Hợp tác

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved