Học tập trực tuyến

Tại Trường Quốc tế Á Châu, Hệ thống Quản lý Học tập Trực tuyến (LMS) là công cụ bổ trợ cho việc cung cấp chương trình học theo đúng tiêu chí chất lượng cao và giúp đảm bảo giáo viên và học sinh của Trường không ngừng phát triển trong một môi trường hỗ trợ và hiệu quả. LMS được sử dụng để cung cấp nội dung bài học cho học sinh và cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên trực tuyến. Điều này giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt. Tất cả các cơ sở Trường Quốc tế Á Châu đều có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và không gian học tập phù hợp để học sinh tiếp cận LMS.


Quy định Thi trực tuyến trên hệ thống Learning Management System (LMS) dành cho học sinh Chương trình quốc tế


Hướng dẫn thi trực tuyến trên LMS chương trình quốc tếCopyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved