Đăng ký cuộc thi tìm kiếm tài năng AHS 2023

Nhằm động viên, khuyến khích sự nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của học sinh cũng như là sân chơi giúp phát hiện và bồi dưỡng các tài năng học thuật, Trường Quốc tế Á Châu tổ chức Cuộc thi tìm kiếm tài năng để trao các suất học bổng năm học 2023-2024.

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved