Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

Kính gửi các thầy cô giáo,

Các em học sinh thân mến,

Căn cứ hướng dẫn số 1575/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 10/08/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm Xã hội TP. HCM về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019;

Trường Quốc tế Á Châu vận động học sinh tham gia BHYT năm học 2018-2019 như sau:

1. Mục đích:

- BHYT học sinh là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, là điều kiện để hoạt động y tế học đường có hiệu quả.

- Tiến tới mục đích BHYT toàn dân và an sinh xã hội.

- Giúp học sinh và phụ huynh hiểu được mức đóng, quyền lợi, trách nhiệm phải tham gia bảo hiểm y tế.

2. Đối tượng tham gia BHYT:

Tất cả học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, trừ những học sinh được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác (bảo trợ xã hội, thân nhân công an - quân đội, hộ nghèo, cận nghèo…)

3. Mức đóng:

Mức đóng BHYT đối với HS bằng 4,5% mức tiền lương cơ sở Nhà nước quy định tại thời điểm đóng, trong đó HS tự đóng 70%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%.

4. Phương thức đóng và thời hạn sử dụng thẻ BHYT:

Nhà trường tổ chức thu phí BHYT như sau

Đối tượng

Thời hạn sử dụng thẻ

Giá trị thẻ BHYT

Ngân sách hỗ trợ (30%)

HS đóng (70%)

Hs chưa tham gia BHYT năm 2018, gồm:

  • Hs Lớp 1 có ngày sinh trước  ngày 01/10/2012
  • Hs các khối còn lại có nguyện vọng sử dụng thẻ từ ngày  01/10/2018

01/10/2018 đến 31/12/2019

938.250đ

281.475đ

656.775đ

Hs chưa tham gia BHYT năm 2018, gồm:

  • Hs Lớp 1 có ngày sinh từ ngày 02/10/2012 đến ngày 01/11/2012
  • Hs các khối còn lại có nguyện vọng sử dụng thẻ từ ngày 01/11/2018

01/11/2018 đến 31/12/2019

875.700đ

262.710đ

612.990đ

Hs chưa tham gia BHYT năm 2018, gồm:

  • Hs Lớp 1 có ngày sinh từ  ngày 02/11/2012 đến ngày  01/12/2012
  • Hs các khối còn lại có nguyện vọng sử dụng thẻ từ ngày 01/12/2018

01/12/2018 đến 31/12/2019

813.150đ

243.945đ

569.205đ

Tất cả học sinh còn lại

01/01/2019 đến 31/12/2019

750.600đ

225.180đ

525.420đ

5. Quyền lợi BHYT:

Học sinh tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi sau:

- Được cấp thẻ BHYT.

- Được lựa chọn cơ sở y tế thuận lợi, gần trường, gần nhà để đăng ký khám chữa bệnh.

- Được khám sức khỏe theo định kỳ 1 lần/năm và được chăm sóc sức khỏe tại trường học.

- Được khám bệnh, chữa bệnh , phục hồi chức năng, khám để sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh. Thuốc, hóa chất, vật tư, dịch vụ kỹ thuật y tế theo danh mục do Bộ Y tế quy định.

- Trường hợp cấp cứu, học sinh được khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT để được hưởng BHYT.

6. Trách nhiệm của người đi khám chữa bệnh BHYT

- Tham gia BHYT theo quy dinh.

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho mượn thẻ BHYT.

- Xuất trình thẻ BHYT có ảnh khi đi khám chữa bệnh, nếu thẻ BHYT không có ảnh phải trình thêm thẻ học sinh có ảnh được nhà trường cấp phát.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định của bệnh viện.

 

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved