Lễ tốt nghiệp năm 2013

THÔNG BÁO
V/v: Lễ tốt nghiệp năm 2013

Trường Quốc tế Á Châu thông báo đến toàn thể học sinh lớp 12 niên khóa 2012-2013 về Lễ tốt nghiệp năm 2013 như sau:

 • - Thời gian: 8:30 ngày 20 tháng 7 năm 2013
 • Học sinh phải có mặt tại Caothang Campus 2 ttrước 8:00. Học sinh đến trễ sẽ không được tham dự nghi thức công nhận tốt nghiệp.
 • - Địa điểm: Federal hall - Caothang Campus 2, 177bis2 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TPHCM
 1. Lễ phục tốt nghiệp:
  • - Học sinh dự lễ nhận lễ phục tốt nghiệp:
   • Thời gian: 7:00 đến 8:00 ngày 20 tháng 7 năm 2013.
   • Địa điểm: Phòng Chuyên môn – Caothang Campus 2.
 2. Sinh hoạt trước khi dự lễ:
  • - Tất cả học sinh đăng ký dự lễ sẽ tập trung để ban tổ chức sinh hoạt chương trình lễ tốt nghiệp:
   • Thời gian: 8:00 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2013
   • Địa điểm: Federal hall - Caothang Campus 2, 177bis2 Cao Thắng - Phường 12 - Quận 10 - TPHCM
 3. Quy định buổi lễ:
  • - Học sinh mặc đúng đồng phục của Trường và mang giày.
  • Học sinh khoác lễ phục, đội nón của lễ phục tốt nghiệp và tua nón để sẵn bên trái.
  • Học sinh ăn mặc không đúng quy định sẽ không được tham dự nghi thức công nhận tốt nghiệp.
  • - Học sinh ngồi đúng vị trí quy định trong hội trường.
  • - Thực hiện nghiêm túc các nghi thức của buổi lễ (được hướng dẫn trong buổi sinh hoạt chương trình).
  • - Tuyệt đối tắt điện thoại di động, không nói chuyện riêng trong buổi lễ (nếu vi phạm sẽ mời ra khỏi hội trường).
  • - Khi chưa có hiệu lệnh, học sinh tuyệt đối không tự ý rời khỏi hội trường trong suốt thời gian tiến hành lễ.
  • - Học sinh tham khảo mẫu bó hoa tặng cha mẹ trong phần tri ân cha mẹ của buổi lễ :
  • - Học sinh có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp.
  • - Học sinh trả lại lễ phục tốt nghiệp ngay sau buổi Lễ tốt nghiệp.
Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved