VUI ĐÓN LỄ HỘI GIÁNG SINH 2013

Mục đích:

  • Tạo môi trường vừa học vừa chơi, thân thiện thoải mái cho học sinh Trường Quốc tế Á Châu.
  • Giúp các em tìm hiểu sâu hơn về các lễ hội cũng như phong tục tập quán của thế giới.
  • Vui đón ngày Giáng sinh cùng thầy cô và bạn bè.
Thời gian và địa điểm:

  • Thời gian: 13:30 – 15:00, chiều ngày 24 tháng 12 năm học 2013.
  • (Riêng khối 6 cơ sở Cao Thắng sẽ vui đón lễ hội Giáng sinh từ 15:15 – 16:30).
  • Địa điểm: Tại các cơ sở Trường Quốc tế Á Châu
Những hình ảnh vui đón lễ hội Giáng sinh 2012:

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved