Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Ngày 01/11, tại cơ sở Cao Thắng diễn ra chương trình tập huấn phát triển chuyên môn “Differentiation and Active Learning Experiences - Practical Ideas” dưới sự dẫn dắt của ông Andrew Tiffany - Cố vấn Học thuật Cấp cao và Chuyên gia tập huấn giáo viên của National Geographic Learning.

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning
Buổi tập huấn với sự tham gia của đông đảo giáo viên Chương trình quốc tế đang công tác tại trường

Chương trình tập huấn tập trung vào các phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu học tập khác nhau và mang đến những trải nghiệm học tập tích cực cho học sinh thông qua những ý tưởng mang tính thực tế.

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning
Ông Andrew Tiffany - Cố vấn Học thuật Cấp cao và Chuyên gia tập huấn giáo viên của National Geographic Learning

Tại buổi tập huấn, diễn giả đã đưa một số phương pháp để thu hút học sinh tham gia vào quá trình học, cũng như tăng sự kết nối giữa giáo viên và học sinh như: học tập phân hóa, lớp học đảo ngược, tăng cường thời gian thực hành của học sinh với nội dung bài học và các trải nghiệm học tập tích cực khác…

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning
Tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cùng chuyên gia

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các giáo viên đã tham gia thảo luận, đưa ra ý kiến, đề xuất ý tưởng từ kinh nghiệm giảng dạy thực tế và đưa ra những câu hỏi dành cho chuyên gia về các nội dung liên quan.

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning
Trao đổi phương pháp giảng dạy

Tập huấn với các chuyên gia nước ngoài uy tín là một trong những hoạt động định kỳ diễn ra tại Trường Quốc tế Á Châu nhằm mang đến kiến thức chuyên môn bổ ích, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát triển và nâng cao kỹ năng giảng dạy, cũng như cập nhật các phương pháp giảng dạy mới theo xu hướng toàn cầu. Qua đó, tạo cơ hội để các giáo viên cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy thực tế, học hỏi lẫn nhau, cùng tìm ra những phương cách mang tính bền vững và lâu dài trong giáo dục đem đến những tiết học thú vị, hiệu quả cho học sinh.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Giáo viên Asian School tập huấn cùng chuyên gia National Geographic Learning

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved