Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Sáng ngày 30/9/2023 tại Hội trường cơ sở Cao Thắng, Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức tập huấn về công tác Bảo vệ trẻ em cho toàn thể giáo viên, nhân viên bộ phận Chương trình quốc tế của Bậc trung học (AHS).

Tham gia tập huấn có Thầy Stuart McLay - Giám đốc Giáo dục & thầy Hans Weeney Defeo Nana - Giáo viên nước ngoài đã tham gia các khóa tập huấn về Bảo vệ trẻ em của Council of International Schools (CIS) cùng toàn thể giáo viên, nhân viên Chương trình quốc tế.

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên
Thầy Stuart McLay và thầy Hans Weeney Defeo Nana đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ các khóa tập huấn của Council of International Schools (CIS), giúp tăng cường nhận thức và kỹ năng của toàn thể nhân viên trường học

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên
Giáo viên, nhân viên Nhà trường đã cùng nhau trao đổi chia sẻ ý kiến về công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ trẻ em

Buổi tập huấn diễn ra với nhiều hoạt động bổ ích giúp giáo viên và nhân viên nhận biết các dạng lạm dụng, hiểu rõ về vai trò của Ban bảo vệ trẻ em và hướng dẫn cách báo cáo những mối lo ngại về an toàn trẻ em tại cơ sở. Thông qua việc thảo luận về các tình huống có liên quan và chia sẻ ý kiến, từ đó nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em cho toàn thể giáo viên, nhân viên nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ và can thiệp khi trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Đồng thời, buổi tập huấn cũng giúp giáo viên, nhân viên hiểu và thực hiện theo các chính sách về bảo vệ trẻ em của nhà trường, tạo điều kiện chia sẻ ý kiến đóng góp liên quan đến các vấn đề về bảo vệ trẻ em trong Nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Asian School tập huấn công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên, nhân viên

Copyright © 2013 The Asian International School, All rights reserved